Konec vyšetřování: policista napadl chodce na přechodu oprávněně

Tak jsme se dnes dověděli, že policista, který v Pardubicích na začátku dubna  2015 zadržel dva muže přecházející přes přechod na červenou, nepochybil. Použití donucovacích prostředků u jednoho z nich bylo dle GIBS zákonné

Je to samozřejmě poučením pro všechny občany. Nebudu říkat zda v dobrém či špatném smyslu. A jen si tu udělám poznámku ze služebního(?) zákona 273/2008 Sb.:

§ 53 Obecné podmínky použití donucovacího prostředku

(5) Policista při použití donucovacího prostředku
dbá na to, aby nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání.

plus též §11 Přiměřenost postupu

a § 9
Zdvořilost
Policista a zaměstnanec policie jsou při plnění úkolů policie povinni dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní.

§10 odst. 2 praví:
„Policista má povinnost podle odstavce 1 i v době mimo službu, je-li
bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo svoboda osob anebo majetek nebo došlo-li k útoku na tyto hodnoty.“

 

No a taky by bylo dobré školit poldy, že když jdou v civilním oděvu, kterým se snaží infiltrovat mezi bezdomovce a chtějí oslovit občana, tak že nemají říkat: „Máš mozek“? ale například:

„Jsem policista, zde je služební průkaz. Dopustil jste se přestupku, předložte občanský průkaz“ Ono to totiž jinak vypadá mimo jiné i na „zneužití pravomoci“.

Ale co GIBS a spol. v tom nevidí nic špatného. Takže holt se smiřme s tim že v ČR je už taky trošku „mexiko“.

 

SHARE IT: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit Email

Related Posts

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>