Vmware esxi smart

Jak zjistit stav disků v vmvare esxi serveru?

1. Spusťte si shell

2. Vypište všechny disky:
esxcli storage core device list

Obdržíte výpis typu:

t10.ATA_____INTEL_SSDSC2CW180A3_____________________CVCV246103805RNY1E____
Display Name: Local ATA Disk (t10.ATA_____INTEL_SSDSC2CW180A3_____________________CVCV246103805RNY1E__)
Has Settable Display Name: true
Size: 171705
Device Type: Direct-Access
Multipath Plugin: NMP
Devfs Path: /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____INTEL_SSDSC2CW180A3_____________________CVCV246103805RNY1E______
Vendor: ATA
Model: INTEL SSDSC2CW18
Revision: 400i
SCSI Level: 5
Is Pseudo: false
Status: on
Is RDM Capable: false
Is Local: true
Is Removable: false
Is SSD: true
Is Offline: false
Is Perennially Reserved: false
Queue Full Sample Size: 0
Queue Full Threshold: 0
Thin Provisioning Status: yes
Attached Filters:
VAAI Status: unknown
Other UIDs: vml.010000000043564356323436313033355931383045474e2020494e54454c20
Is Local SAS Device: false
Is Boot USB Device: false
No of outstanding IOs with competing worlds: 32

3. Zjistěte si stav konkrétního disku:
esxcli storage core device smart get -d zarizeni

kde za „zarizeni“ dosaďte název disku z předchozího výpisu:
esxcli storage core device smart get -d t10.ATA_____INTEL_SSDSC2CW180A3_____________________CVCV246103805RNY1E____

Výpis pak vypadá asi takto:

Parameter                     Value  Threshold  Worst
—————————-  —–  ———  —–
Health Status                 OK     N/A        N/A
Media Wearout Indicator       99     0          99
Write Error Count             N/A    N/A        N/A
Read Error Count              N/A    N/A        N/A
Power-on Hours                0      0          0
Power Cycle Count             100    0          100
Reallocated Sector Count      100    0          100
Raw Read Error Rate           N/A    N/A        N/A
Drive Temperature             N/A    N/A        N/A
Driver Rated Max Temperature  N/A    N/A        N/A
Write Sectors TOT Count       N/A    N/A        N/A
Read Sectors TOT Count        N/A    N/A        N/A
Initial Bad Block Count       100    90         100

Tedy pro tento konkrétní ssd disk nás zajímá hlavně: Media Wearout Indicator . Tato hodnota udává počet cyklů NAND média prošla.Normalizovaná hodnota klesá lineárně 100-1

Zde je na hodnotě 99 tedy disk je málem jako nový. 🙂

SHARE IT:

Commenting area

  1. Zdravím, teď jsem akorát psal o tom, jak vyčíst RAW hodnoty SMART – https://socl.cz/esxi-a-raw-hodnoty-smart-pevneho-disku – raději se dívám na surová data. 🙂

Leave a Reply