Proč lidé nedokážou odhadnout potenciál Cardano

Jaromír Tesař nám přeložil text z : https://cardanians.io/en/why-people-are-unable-to-assess-the-potential-of-cardano-178?fbclid=IwAR2OhgbOWcPJgHj-gxHwL3crJd6RYdN2nFhALM7Y8RPqpHKpsdNP_tobYUs

Proč lidé nedokážou odhadnout potenciál Cardano

Technologie blockchain je stále v rané fázi vývoje. Pro běžné lidi, stejně jako pro odborníky, je obtížné odhadnout potenciál této technologie. Všichni se shodují na tom, že jde o převratnou technologii, ale nikdo nezná její dopad. Cardano je protokol, který jde cestou inovací. Historicky se ukázalo, že je to jediná cesta k úspěchu pro převratné technologie.

TLDR:

 • Disruptivní technologie přináší nové obchodní modely a mění zvyky lidí.
 • Disruptivní technologie nepřicházejí na svět připravené k masovému přijetí. Inovace a zdokonalování jsou nedílnou součástí budoucího přijetí.
 • V kontextu udržitelné inovace mají zavedené firmy lepší výsledky než nově příchozí, ale v kontextu převratné inovace mají horší výsledky.
 • Nové technologie nemusí splňovat běžné standardy a může chybět legislativa. Důvodem odmítání inovací mohou být obavy ze znečištění a nízké účinnosti.
 • Typickým průvodním jevem nástupu převratných technologií jsou přehnaná očekávání, hype a bubliny.
 • Blockchain, nikoli Bitcoin je téměř jistě správný narativ.
 • Nejvíce možných odvětví pro narušení jsou peníze, finanční služby, dodavatelské řetězce, zdravotnictví, vlastnická práva, telekomunikace, energetika a klima, výroba, identita, vláda.
 • Někteří odborníci se domnívají, že dopad blockchainu na společnost bude větší než dopad internetu.
 • Blockchain je stále v experimentální fázi, kdy se zkoumají nová řešení a obchodní modely.
 • Nová paradigmata jsou neustále přeceňována v krátkodobém horizontu a podceňována v dlouhodobém horizontu.
 • Protokol Cardano se bude vyvíjet podle přání stakeholderů. Tato flexibilita umožní reagovat na inovace v dalších oblastech.
 • Převratné technologie přinášejí na začátku zmatek, riziko, nejistotu, ale později dochází ke změně paradigmatu.

CO JE TO DISRUPTIVNÍ TECHNOLOGIE?

Disruptivní (převratná) technologie je inovace, která významně mění způsob fungování spotřebitelů, průmyslových odvětví nebo podniků. Disruptivní technologie nahrazuje nebo zásadně mění staré systémy nebo zvyky lidí, protože používání nové technologie má rozpoznatelně lepší vlastnosti. Přijetí je zcela přirozené, protože existují výhody z hlediska nákladů, uživatelské přívětivosti, výkonu nebo prostě pohodlí.
Příkladem převratných technologií jsou televize, automobil a internet. Internet dokázal za léta své existence narušit doslova téměř všechna odvětví. Vzniklo mnoho globálních společností s významným společenským dopadem. Společnost Amazon se stala disruptivní s ohledem na obchodní model tradičních knihkupectví. Společnost Google narušila vyhledávání a ověřování informací. K narušení dochází vlastně téměř neustále a odvětví blockchainu lze považovat za logické pokračování úspěchu internetu.
Je důležité si uvědomit, že žádná disruptivní technologie nepřichází na svět s lepším řešením hned od začátku. Disruptivní inovace vytváří zcela nový trh nebo model, který je zpočátku hodnocen jako horší na základě výkonnostních ukazatelů oceňovaných běžnými zákazníky a uživateli. Většina lidí je spokojena se stávajícími službami, ale noví účastníci trhu mohou rychle získat velký podíl na trhu tím, že uspokojí potřeby, které dříve neexistovaly.
Aby se zajistilo, že zavádění převratných technologií bude pokračovat, je důležité neustále pracovat na zlepšování, efektivitě a výkonnosti. Nové disruptivní služby musí být v souladu s tím, čeho si lidé na běžných trzích již cení. Jinými slovy, je nutné překonávat stávající řešení na trhu. Dokonce se říká, že inovace musí být až desetkrát lepší než stávající řešení, aby byla masově úspěšná. Inovace může být sebelepší, ale pokud nesplní očekávání velkého počtu uživatelů, nedojde k masovému přijetí a technologii bude používat jen malá skupina nadšenců nebo fanoušků. Všimněte si, že pokud nedojde k masovému přijetí, nemůžeme mluvit o disrupci, protože nedojde k zásadním změnám ve společnosti.
Vysvětleme si to na příkladu. První automobily nenarušily trh s koňskými potahy na konci 19. století. Většina lidí byla zpočátku velmi skeptická a nadále hojně využívala koně. První automobily byly drahé, nespolehlivé, méně výkonné, a dokonce byly považovány za nebezpečné. Postupné inovace pro luxusní dopravu udržovaly myšlenku automobilů při životě. Až mnohem později se automobily začaly prosazovat do běžného provozu, v době, kdy se daly vyrábět levněji, byly účinnější, spolehlivější a existovala legislativa. Kdyby nedocházelo k postupnému zlepšování, možná bychom ještě dnes jezdili na koních. Automobily byly na svém počátku experimentem, který se podařil. Úspěch však nebyl automaticky zaručen, což platí pro každou jinou převratnou technologii.
Mnohým produktům, které jsou považovány za převratné, trvá roky, než si je lidé nebo podniky osvojí, nebo si je neosvojí vůbec. O elektrickém vozítku Segway se kdysi mluvilo jako o převratné technologii, dokud se ukázalo že se tak nestane. Zpětně nikdo přesně neví, proč se Segway nestal úspěšným. Místo toho se rozšířila elektrokola nebo jiná alternativní vozidla, například Onewheel.
Myslíte si, že dnes máme dokonalá auta a není co zlepšovat? Auta se stále zlepšují ve všech myslitelných směrech. Moderní auta mají větší dojezd, menší spotřebu paliva, jsou šetrnější k životnímu prostředí, jsou připojena k internetu, umí navigovat a dokonce se sama řídit. Myslíte si, že už nikdy nedojde k dalšímu narušení dopravního průmyslu? Na to bychom si nevsadili. S nástupem umělé inteligence a požadavky na čistší a příjemnější životní prostředí si dokážeme představit mnohé, včetně létajících aut.
Myslíte si, že Uber je disruptivní společnost? Není. Uber si zajistil významný podíl na trhu pouze díky technologickým vylepšením již existujícího odvětví. Uber usnadnil objednávání taxíků a provádění plateb. Uber byl levnější a zákazníci mohli službu hodnotit. Jedná se o vylepšení, nikoliv o disrupci. Tradiční taxislužba stále funguje a Uber má významnou konkurenci. V některých zemích je Uber překonáván jinými službami.
Automobily nám umožnily cestovat na velké vzdálenosti, přepravovat zboží nebo nám umožnily pracovat dále od domova. Automobilový průmysl ovlivnil další odvětví. Ve vyspělých zemích dnes nikdo nepoužívá k dopravě koně. Automobil zcela nahradil své předchůdce. Uber není disruptorem v plném slova smyslu. Uber byl úspěšný hlavně proto, že tradiční taxislužby byly drahé a neefektivní. Ekonomický model Uberu byl v mnoha zemích na hraně zákona a bylo nutné změnit legislativu.

PROČ DOCHÁZÍ K DISRUPCI?

Proč k disrupci dochází? Proč se čas od času objeví nová technologie, která převrátí svět naruby? Pokusme se na to odpovědět.
Empirická zjištění ukázala, že v souvislosti s udržujícími se inovacemi mají zavedené podniky lepší výsledky než ty nově vstupující na trh, ale v souvislosti s převratnými inovacemi mají horší výsledky. Chytří disruptoři postupně zlepšují své produkty a zvyšují svou tržní úroveň. Zaměření zavedených firem na jejich stávající zákazníky se institucionalizuje do interních procesů, které ztěžují přesun investic do disruptivních inovací i vrcholovým manažerům.
To vysvětluje, proč zavedené společnosti jen zřídka (pokud vůbec) účinně reagovaly na disruptivní inovace, ale nikoliv to, proč se noví účastníci trhu nakonec posunuli nahoru a znovu a znovu vyzývají zavedené společnosti. Ukazuje se však, že tytéž síly, které nutí zavedené firmy ignorovat disruptory v rané fázi, nakonec nutí disruptory, aby byly narušeny také.
Technologické inovace jsou procesem, který nelze zastavit, protože lidé neustále vylepšují a zdokonalují vše kolem sebe. Pokud na zavedený trh přichází nová firma, chce se prosadit a jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je přijít s něčím zcela novým. Vstupující subjekty nemají žádné stávající zákazníky, o které by se musely starat, takže mohou všechny své zdroje zaměřit na inovace. Je přirozené, že dříve či později někdo uspěje.
Blockchainové projekty, nebo spíše jejich týmy, jsou stále disruptory. K zásadnímu narušení trhů, zvyklostí a obchodních modelů zatím nedošlo. Jakmile k tomu dojde, objeví se noví disruptoři, kteří budou technologii blockchain zpochybňovat. Nakonec se objeví inovace takového rozsahu, že zcela nahradí první generaci. Jakmile se tým daného blockchainového projektu začne soustředit na stávající uživatele a rezignuje na zlepšování a disrupci, bude pravděpodobně sám narušen. Mantra „rozvracej, nebo budeš sám rozvrácený“ funguje stejně už po staletí. Vývoj bude velmi podobný vývoji bank nebo velkých IT gigantů. Zejména bankovní sektor zaspal vývoj moderních technologií. Dnes můžeme přenášet informace v řádu milisekund. Totéž musí být možné i v případě hodnot. Internet a blockchain neznají státní hranice. To je jeden z mnoha důvodů jejich úspěchu.
V zásadě není možné jednoznačně definovat, zda je třeba konkrétní narušení hodnotit pozitivně, nebo negativně. Narušení bude vždy pro jednu skupinu žádoucí a pro jinou nežádoucí. Celkové hodnocení bude proto vždy smíšené a bude se v průběhu času měnit. Je zcela logické, že lidé byli zpočátku k blockchainu skeptičtí. To se pomalu začíná měnit. Pozitiva a potenciální přínosy jsou stále viditelnější. Postoje lidí se mění.
Není blockchain něco jako Uber? Pokud blockchain, respektive jeho druhá vrstva, dokáže převádět hodnoty rychleji, levněji a spolehlivěji než tradiční finanční služby, není to jen výrazné zlepšení? Na první pohled by se zdálo, že ano, ale není tomu tak. Technologie blockchain je skutečně převratná a k tomuto tématu se ještě vrátíme.

DISRUPCE JE PROCES PLNÝ NEJISTOTY

Pojem převratná inovace by mohl vyvolávat dojem, že se něco v jeden okamžik objevilo a uspělo. Úspěch inovační technologie je spíše dlouhý postupný proces. Teorie naznačuje, že na začátku je přijetí velmi nízké a teprve postupně se zvyšuje v průběhu času, jak služba pokračuje v inovaci. Můžeme dokonce hovořit o experimentu pro malou skupinu lidí, který se buď uchytí a stane se mainstreamem, nebo zanikne. Proces přijetí trvá dlouho, roky, nebo dokonce desetiletí. Tradiční služby navíc mohou být při obhajobě svých pozic poměrně vynalézavé. Stává se, že nadějný startup získá silný hráč na trhu. Ve světě kryptoměn tato možnost naštěstí neexistuje. Cardano nemůže koupit žádná platební služba ani banka. Decentralizace sítě je vlastnost, která je sama o sobě převratná. Představte si, že globální platební síť nikdo přímo nevlastní a zisky z její existence jsou rozděleny mezi více vlastníků, ať už velkých, nebo malých.
Tradiční silní hráči na trhu v tomto odvětví, ale i lidé, nejsou schopni včas rozpoznat disruptivní technologie. Bývají k nim skeptičtí. Velcí hráči jsou často silní v udržování inovací, protože si chtějí udržet své spotřebitele. Téměř vždy nejsou schopni investovat do převratných technologií. Je to proto, že chtějí minimalizovat riziko a investují hlavně do udržení a rozšíření podniku.
Blockchain je stále relativně nová technologie. Odborníci se shodují, že se jedná o převratnou technologii. To však neznamená, že úspěch je zaručen. U převratných technologií je běžné, že lidé nedokážou dobře odhadnout jejich potenciál. Důvodů je celá řada. Lidé se obecně nových věcí bojí a odmítají je. Lidé se báli aut, ale také internetu. Internet byl ve svých počátcích spojován s podvody a s průmyslem pro dospělé. Média se k této novince stavěla velmi skepticky a jedním z důvodů bylo, že internetová média představují hrozbu pro tištěná média. O prvních nákupech v e-shopech a podvodech s nimi spojených se psalo v novinách. Nyní nakupujeme na internetu zcela běžně.
Nástup převratných technologií přináší mnohá rizika a nejistoty. Narušení přináší změny obchodních modelů a finančních toků. Ohrožuje pracovní místa a může přesunout bohatství do jiných rukou. Nové technologie nemusí splňovat běžné standardy a může chybět legislativa. Je proto třeba se zabývat regulacemi. Strach ze znečištění a nízké účinnosti může být důvodem pro odmítání inovací. Lidé nemusí převratným technologiím a jejich významu správně rozumět, natož aby byli schopni vidět všechny změny, které mohou přinést. Je proto běžné, že si lidé myslí, že současná řešení jsou nejlepší možná a že jejich nahrazení novou technologií není možné.
Blockchain v tomto ohledu splňuje kritéria disruptivní technologie. Lidé si stále nejsou jisti, jak daleko může přijetí zajít a jaká všechna odvětví může blockchain změnit. Poukazuje se na nízkou škálovatelnost, a tedy nepoužitelnost pro masy. Konsensus PoW je vnímán jako hrozba pro životní prostředí. Zákonodárci stále nevědí, jak ke kryptoměnám správně přistupovat a jak je dobře regulovat, aby nedošlo k potlačení inovací.
Blockchain se bude v příštích desetiletích vyvíjet jako každá jiná inovace. Škálovatelnost nebude problém, PoS je výrazně ekologičtější než PoW a regulace snad přijde brzy. Jak se bude technologie zdokonalovat, bude stále jasnější, co konkrétně můžeme změnit a která odvětví projdou zásadní změnou. V tuto chvíli možná neznáme všechny odpovědi, stejně jako jsme je neznali v počátcích internetu. Mohl někdo předvídat například sociální sítě nebo dokonce internetové bankovnictví? Kolik lidí dokázalo předpovědět příchod kryptoměn? Silné a nepodložené názory jsou také typickým příkladem nastupující převratné technologie. Někteří lidé se vždy budou snažit obhájit své pozice, ale nedokážou se bránit inovacím.
Pokud je inovace technologicky schopná narušit nějaké odvětví, je velká šance, že k tomu dojde. Pokud si čtenář není jistý, co všechno může blockchain světu přinést, je to naprosto v pořádku. Nikdo to neví. Ti, kteří tvrdí, že to vědí, nemusí mít pravdu. Věci, které jsou dnes překážkou, mohou být zítra vyřešeným problémem. Odhadnout míru přijetí je velmi obtížné, protože nikdo přesně neví, jak rychle budou překážky překonány a jaké další překážky se objeví. Mohou se objevit nové požadavky uživatelů, které budou představovat nové výzvy k překonání.
Zkusme si malé myšlenkové cvičení. Představte si, že Cardano je nekonečně škálovatelné, blockchain používá sharding, takže není problém s jeho velikostí, každá transakce proběhne za méně než sekundu, regulátoři nebudou bránit přijetí blockchainu, vlády a finanční systémy se rozhodnou decentralizovat svou infrastrukturu. Na decentralizaci se může podílet každý člověk na planetě. Když se nad tím zamyslíte, jde vlastně o rozvoj technologie. Jakmile budou překonány současné technologické překážky, otevře se mnoho dveří.
Rozvrat vyžaduje čas a neděje se ze dne na den. Tým IOG dobře ví, že pouze posouvání hranic možného může vést k úspěchu blockchainového odvětví. Ještě před několika lety lidé rádi říkali, že blockchain je drahá a pomalá databáze. Takové byly na začátku počítače. V případě počítačů to už dávno neplatí. Za několik let to nebude platit ani v případě blockchainu. V mnoha parametrech jsme se již posunuli o několik řádů výše. V případě blockchainu se po vyřešení technických problémů můžeme začít bavit o řešení finančních a sociálních problémů.
Dalším průvodním jevem nástupu převratných technologií jsou přehnaná očekávání, hype a bubliny. Na začátku zavádění si lidé mohou myslet, že dopad a rozsah narušení bude větší, než ve skutečnosti nakonec bude. Lidé investují do snů a očekávání a rádi věří humbuku. Proto vznikají bubliny, pokud jde o tržní kapitalizaci. Protože vývoj a zavádění technologií jsou pomalé procesy, trhy jsou velmi volatilní. Střídají se fáze nadšení a zklamání.
V roce 2018 po masivním býčím období přišla krypto-zima. V té době technologie doháněly očekávání. Všichni si mysleli, že blockchain změní svět, ale v první desítce se stále objevovaly klony projektů PoW. V té době nebyla technologie připravena na zásadní změny ve společnosti. Je možné, že si projdeme ještě minimálně jedním takovým obdobím, než se podaří realizovat náročné cíle.
V roce 2017 lidé investovali do slibů a snů. Hlavní rozdíl v roce 2021 spočívá v tom, že lidé si chtějí vyzkoušet projekty a hledají skutečnou funkcionalitu. Firmy, podniky a státy zvažují využití technologie blockchain. Cardano, jako jeden z mála projektů, které jsou připraveny k přijetí, je logickou volbou. Očekávání jsou však stále vyšší, než co technologie umožní. Trajektorie očekávání a reálné možnosti technologie blockchain se jednoho dne setkají. Nikdo přesně neví kdy, a to se bavíme v řádech let. Nebuďte překvapeni, pokud se dočkáme dalších bublin a krypto-zimy. Nemyslete si, že je konec a že technologie zmizí ze světa. Týmy jen potřebují více času na technologický pokrok.
Je také zcela normální, že některé projekty selžou. Vznikají nové projekty, které se poučí z chyb svých předchůdců a uspějí. Tento iterativní přístup je také zcela normální. Mnoho lidí se chce přiživit na úspěchu nově vznikající technologie. Ale uspějí jen ti nejlepší nebo nejvytrvalejší. Z tisíců projektů mohou dlouhodobě uspět jen tři. Mezitím se mohou objevit nové.

JE BLOCKCHAIN PŘEVRATNÁ TECHNOLOGIE?

Jsou blockchain a kryptoměny skutečně disruptivní technologií? Mezi odborníky panuje shoda, že ano. I přes řadu výše uvedených výhrad se zdá, že blockchain a kryptoměny mohou narušit stávající obchodní modely a zavedené pořádky.
Různé skupiny a odborníci z kryptokomunity se přou o to, zda platí fráze „Bitcoin, ne blockchain“, nebo spíše „Blockchain, ne Bitcoin“. S každým dalším rokem je stále zřejmější, že platí ta druhá fráze. Bitcoin je jen jednou z mnoha možných implementací technologie blockchain. Decentralizované sítě a blockchain již nejsou něčím, čeho by se společnosti a vlády měly bát. V době psaní tohoto článku je Charles Hoskinson se svým týmem v Africe, kde se setkává s představiteli států a prezidenty. Hovoří o digitální transformaci zemí a Cardano v ní může hrát významnou roli. Tyto země přeskočí používání tradičních řešení založených na bázi klient-server a blockchain může být páteří těchto zemí.
Samozřejmě se najdou i zástupci skupiny, která hlásá „Bitcoin, ne blockchain“ a bude tyto snahy zpochybňovat. To je naprosto normální. Jakmile se projeví první úspěchy, tyto malicherné debaty skončí. Decentralizace sama o sobě je převratný koncept. Decentralizované sítě a blockchain jsou technologickým řešením, které decentralizaci umožní. Cardano, Bitcoin, Ethereum a další jsou implementace tohoto konceptu s různými vlastnostmi, které najdou uplatnění při řešení různých problémů. Nemá smysl snažit se na všechny problémy napasovat jedno nevhodné řešení. V praxi je tomu právě naopak. Hledáme nejlepší řešení konkrétního problému. Decentralizace řeší především problémy spojené se ztrátou důvěry, zneužitím moci a neefektivitou spojenou s pomalými procesy, do nichž jsou zapojeni lidé. Tyto problémy můžeme vidět téměř všude kolem nás.
Abychom získali odpověď na otázku, zda je blockchain převratnou technologií, musíme si položit klíčovou otázku. Která odvětví by se mohla prostřednictvím blockchainu transformovat? Je to stále horké téma mnoha debat. Nejvíce možnými a diskutovanými kandidáty jsou peníze, finanční služby, dodavatelské řetězce, zdravotnictví, vlastnická práva, telekomunikace, energetika a klima, výroba, identita, státní správa.
Máte pochybnosti o narušení některého z odvětví na seznamu? To je naprosto v pořádku a na místě. Nikdo přesně neví, jak a kdy k tomu dojde. Může se to podařit jen částečně. Možná budeme potřebovat více času, než si nyní myslíme, a více technologických inovací v jiných oblastech. Důvodem nejistoty je, že blockchain mění způsob fungování důvěry a vlastnictví zdola nahoru. Narušení se týká důvěry, která je naprosto zásadním atributem lidské interakce a fungování společnosti.
Internet funguje na základě důvěry v centralizovaný subjekt, který je dále kontrolován právním systémem. Tuto strukturu používá lidstvo již po staletí. Decentralizace tento základní koncept podkopává. Pokud dojde k narušení na technologické úrovni, tj. na internetu, bude se pravděpodobně muset změnit i právní systém. Odborníci na technologii blockchain mohou mít představu o tom, k jakému narušení na technologické úrovni může dojít. Co je však obtížné předvídat, je to, k jaké změně či narušení dojde na úrovni předpisů, zákonů a států.
Pojďme si stručně říci, jaká odvětví mohou být narušena. Blockchain přišel s myšlenkou vytvoření alternativních peněz. Pokud připustíme úspěch v této oblasti, je narušení celého finančního sektoru dalším logickým krokem. DeFi se týká právě tohoto sektoru, takže k tomu již dochází. Pokud budeme vlastnit peníze a obejdeme se bez zprostředkovatelů, není důvod, abychom totéž neudělali s akciemi. Pokud vlády umožňují existenci alternativních peněz, proč by měly bránit existenci akcií na blockchainu? Budou vůbec vlády ve své současné podobě existovat, pokud budou lidé používat nestátní peníze? Nebo vlády nařídí používání kryptoměn ústavou, jako je tomu v Salvadoru? Je jasné, že pokud kryptoměny a blockchain uspějí, vlády se nutně musí nějak změnit. Cardano umožní vytvoření decentralizované identity prostřednictvím systému Atala PRISM. Toto řešení používá vláda Etiopie a také společnost Dish, která je na seznamu Fortune 250. Vlády v rozvojových zemích přijímají blockchainová řešení do své správy.
Závisí narušení finančního sektoru na narušení peněz prostřednictvím Bitcoinu? K narušení finančního sektoru může dojít prostřednictvím stabilních mincí. Cardano bude mít svou stabilní minci Djed, jejíž hodnota bude odvozena od koše aktiv a Djed bude kryt digitálními aktivy, především mincemi ADA. Bitcoin není potřeba ke stabilizaci hodnoty, tokenizaci akcií, poskytování půjček a mnoha dalším věcem. Jinými slovy, narušení různých odvětví může probíhat na různých blockchainových řešeních. Je dokonce téměř jisté, že společnosti nebo státy budou používat různé sítě. V budoucnu se můžeme dočkat nových platebních sítí a bankovních služeb existujících na různých blockchainových sítích a vzájemně si konkurujících. To je výhodné pro všechny, protože celý finanční svět bude robustnější. Bylo by velmi nebezpečné, kdyby se celý svět spoléhal na jedinou síť.
Zahrajme si na vizionáře. Vzpomínáte si ještě na prezidentské volby v USA v roce 2020? I v době psaní tohoto článku je výsledek voleb stále zpochybňovaný. V některých státech údajně hlasovali lidé, kteří jsou již dávno mrtví. Existují otázky ohledně kvality sčítání hlasů. Hlasování je v demokratických státech naprosto zásadní proces a je třeba říci, že nefunguje dobře. Blockchain je infrastruktura, která je pro sběr a sčítání hlasů dokonale vhodná. Jelikož je blockchain decentralizovaný, žádná strana ani subjekt jej nemůže ovládat a ovlivňovat tak volby. Blockchain je všudypřítomný, takže nikdo nemůže nikomu zabránit v hlasování. Každý, kdo hlasuje, si může ověřit, že jeho hlas byl započítán. Při sčítání hlasů nemůže nikdo podvádět, protože vše bude automatizované. Výsledky voleb budou k dispozici okamžitě po uzavření volebních místností. Dovedeme si představit, že blockchain se uplatní i na této pro stát velmi zásadní úrovni. I na této úrovni probíhají experimenty. V projektu Catalyst hlasují statisíce lidí. Proběhlo již několik kol a nikdo nezaznamenal žádné podvody ani jiné problémy. Digitální hlasování nelze vytvořit na architektuře klient-server, protože servery vždy někdo kontroluje. Decentralizovaná infrastruktura je vhodná pro mnoho úkolů ve vztahu mezi lidmi a úřady.
Někteří odborníci se dokonce domnívají, že dopad blockchainu na společnost bude větší než dopad internetu. Internet přinesl revoluci, která navždy změní fungování světa, a od svého počátečního vzniku v roce 1983, který je často považován za oficiální rok zrodu internetu, se vyvinul z jednoduché vojenské komunikační sítě v ústřední světový kyberprostor. Za téměř 40 let se internet zásadně změnil a je téměř jisté, že technologie blockchain udělá totéž. Pravděpodobně rychleji.
Jedním z hlavních faktorů vzniku internetu bylo umožnit bezproblémový a plynulý přenos dat mezi počítači. Účelem blockchainu je ověřit pravost digitálních dat a umožnit lidem vlastnit je bez třetích stran. Distribuovaná síť umožňuje programovatelnost a operace s daty. Je tak možné vytvořit například peněžní systém, kde decentralizovaná síť dohlíží na předem stanovená pravidla hry.
Ilustrujme si to opět na příkladu. Papírové záznamy nejsou pro internet vhodné, protože papír nelze přenášet. Dokumenty proto musely být digitalizovány. Dokumenty se nacházejí na serveru a jsou k dispozici na žádost klienta. Server dokáže dokument najít a ten se zobrazí v prohlížeči klienta. Zajištění pravosti dokumentu je poměrně obtížné a nákladné a v případě potřeby není možné jednoznačně určit vlastníka (pokud není součástí samotného dokumentu). Díky blockchainu lze fyzické papírové záznamy plně nahradit důvěryhodnými digitálními záznamy. Blockchain může zajistit, že existující digitální dokument lze spojit s digitální identitou (například s vydavatelem nebo vlastníkem), což zajistí, že se původní obsah dokumentu nikdy nezmění (přesněji řečeno, že je snadné určit původní obsah). Blockchain tu není od toho, aby ukládal dokumenty a staral se o jejich digitální přenos. Blockchain může poskytnout důvěru v pravost digitálního aktiva a uchovávat informace spojené s vlastnictvím. Inteligentní smlouvy mohou definovat procesy spojené s těmito aktivy. Oracles nebo umělá inteligence mohou poskytnout vrstvu porozumění obsahu dokumentů.
Základní stavební kameny internetu jsou ve skutečnosti velmi jednoduché. Celý internet je vlastně jen o přenosu dat. Všechny společnosti a služby, které denně používáte, využívají tuto vlastnost postavenou na architektuře klient-server. Každý server v síti si můžete představit jako centrální bod a entitu, které musíte důvěřovat. Blockchain přináší především decentralizaci. Namísto jedné konkrétní a známé entity důvěřujete síti, pokud jde o vlastnictví dat a nakládání s nimi. Základní stavební kameny blockchainu jsou také velmi jednoduché a umožňují mnoho implementací. Každý jednotlivý projekt blockchainu je jako snaha vytvořit novou společnost nebo obchodní model v počátcích internetu. Většina projektů zanikne, některé úspěšné budou existovat desítky let a bude je používat celý svět.
Blockchain je stále v experimentální fázi, kdy se zkoumají nová řešení a obchodní modely. Proto je pro lidi obtížné ukázat na vítěze. Jakmile se dané řešení ukáže jako funkční a jeho přijetí se zvýší, nejistotu, FUD a volatilitu nahradí jistota a stabilita. V oblasti blockchainu vzniknou nové společnosti podobné Amazonu, Googlu nebo Facebooku, ale budou se zásadně strukturálně lišit, protože jsou založeny na architektuře Peer-to-Peer. Tyto sítě budou vlastnit a provozovat stejní lidé, kteří je používají. Pokud se síť stane centralizovanou, lidé jednoduše odejdou jinam. Hlavním kritériem úspěchu bude pravděpodobně kvalita decentralizace a kvalita dalších funkcí, které jsou důležité z hlediska používání. Blockchain je převratná technologie a my teprve hledáme hranice převratnosti.

CARDANO JE BUDOVÁNO PRO DLOUHODOBOU HRU

Blockchain je disruptivní technologie, ale rozsah narušení je v tuto chvíli obtížné odhadnout. Nová paradigmata jsou neustále přeceňována v krátkodobém horizontu a podceňována v dlouhodobém. Cardano je budováno pomalu a s pečlivým zvážením, aby mohlo existovat několik desetiletí a přinést funkce potřebné k narušení několika průmyslových odvětví.
Neočekávejte, že v krátké době naruší peníze, finanční služby, vlastnická práva, identitu nebo dokonce vlády. Nic z toho není čistě o technologii, ale také o lidech, současných zvyklostech, zákonech a regulacích. Peníze a současný finanční systém mají největší síťový efekt na světě. Vše je chráněno zákony a předpisy. To nelze překonat pouze technologií. Čína se rozhodla těžaře ze své země vyhnat a v krátké době se jí to podařilo. Poté znemožnila lidem přístup na kryptografické burzy. Neočekávejte, že se službám DeFi bude v Číně dařit. Lidé k nim nebudou mít přístup. Číňané pravděpodobně nebudou ve velkém protestovat a bojovat za kryptoměny. Přijetí kryptoměn bude obecně mnohem snazší v zemích, kde je potřeba moderních technologií (neexistuje tradiční finanční systém) nebo kde panuje demokratický režim.
Cardano se bude podílet na rozvratu společnosti, ale rozsah a možnosti ovlivní zákony a předpisy. Vlastnictví akcií nebo majetku v blockchainu dnes nepředstavuje ani tak technologickou překážku, jako spíše regulační. Pokud zákony umožní vlastnit akcie a další věci na blockchainu, Cardano a další sítě by se mohly stát globální páteří finančního světa. Regulační orgány mohou mít určité požadavky na funkčnost, soukromí nebo transparentnost, ale v zásadě nemají důvod dávat přednost konvenční databázi před blockchainem. Jakmile jsou požadavky jasné, může tým IOG dodat potřebné chybějící funkce. Bude to trvat rok, pět nebo deset let? Bylo by hezké vidět několik zemí na světě, které by takové nařízení schválily. Mohlo by se to stát v rozvojových zemích. Systém bude muset spolehlivě fungovat řekněme pět let. Pak budou ostatní spěchat, aby ho následovali.
Je zřejmé, že během procesu adopce se objeví mnoho dalších technických problémů a otázek. Lidé stále narážejí na složitost používání kryptoměn a blockchainových služeb. Nešťastná je ztráta majetku nebo osobních údajů při ztrátě soukromých klíčů. Používání může bránit nízká nebo nejasná vazba mezi digitálním a fyzickým světem. Je zřejmé, že prostor pro inovace je velký. Má smysl poukazovat na věci, které dnes nefungují dobře. Má však také smysl hledat řešení.
Vývoj rozhodně není u konce, a pokud má Cardano a blockchain jako koncept uspět, musíme překonat ještě mnoho překážek. Lidé musí mít možnost využívat blockchainové služby podobně snadno a bezpečně, jako využívají internetové bankovnictví. Síla blockchainu spočívá především v tom, že vlastníci aktiv skrývají určitá kryptografická tajemství. Pokud se tajemství ztratí nebo je odcizeno, je ztraceno i bohatství. Můžete sice přijít o token představující dům, ale ten bude existovat dál. Co s tím? Zřejmě bude muset vzniknout nějaký složitější systém a řešení. Práce s identitou a biometrií může být nakonec pro mnoho scénářů naprosto klíčová. Je práce s biometrií pro tradiční služby skvělá věc? No, bude to skvělá věc i pro blockchain.
Tým IOG a další přidružení vývojáři budou pro budoucnost ekosystému Cardano naprosto zásadní v podstatě po celou dobu existence sítě, protože požadavky na technická řešení rostou s rostoucím přijetím, použitelností a novými nápady na aplikace. Jak jsme již vysvětlili, dané řešení musí tým neustále vylepšovat a inovovat. Pokud se tak nestane, objeví se konkurent nebo dokonce narušitel.
Bitcoinová komunita se domnívá, že pokud by se měl protokol vůbec inovovat, nesmí se inovovat příliš rychle. Bitcoin je jediný, kdo si to může dovolit, pokud se stane uchovatelem hodnoty. U ostatních projektů je situace velmi odlišná. Cardano si klade za cíl vytvořit nový finanční a sociální systém především pro lidi v rozvojových zemích. K přijetí může dojít ve spolupráci s vládami. Adopce je především o komunikaci a lze očekávat, že budou splněny určité požadavky. Cíle a poslání projektu Cardano se od Bitcoinu liší téměř ve všech ohledech. Cardano musí být škálovatelný, univerzální a stoprocentně spolehlivý systém. Bude muset umět spoustu věcí, protože tradiční finanční služby a úřady dělají spoustu věcí. Jednoduchá půjčka je složitější finanční služba, kterou nelze na Bitcoinu spolehlivě decentralizovaně realizovat. Cardano to bude muset zvládnout.
Převratné technologie poskytují příležitost pro vznik dalších technologií nebo služeb nebo pro využití těch stávajících trochu jiným způsobem. Například kryptoměny vedly ke vzniku hardwarových peněženek, které zásadně zlepšily bezpečnost úschovy. Na této úrovni je možné dále inovovat a zcela přirozeně se objeví noví hráči. Lidé jsou dokonce ochotni zabudovat si čip do vlastního těla, aby ochránili své bohatství. Mohlo by to být za 20 let normou? Možná ano.
S přijetím blockchainových technologií se budou zvyšovat nároky na kvalitu služeb a požadavky na nové funkce. Přítomnost týmů a decentralizace na úrovni vývoje budou nezbytnou součástí projektů. Protokol Cardano se bude vyvíjet podle přání stakeholderů. Tato flexibilita umožní reagovat na inovace v dalších oblastech. Tím se bude protokol Cardano nadále posilovat.

PROČ LIDÉ NEDOKÁŽOU ODHADNOUT POTENCIÁL CARDANA

Je obtížné odhadnout potenciál protokolu Cardano, pokud se nedíváme do budoucnosti. Budoucnost nikdo nedokáže předpovědět a většina našich předpovědí skončí trochu jinak, než jsme očekávali. Z určitého pohledu může nástup kryptoměn a jejich cílů vypadat poněkud odvážně. Vsadili byste si na to, že kryptoměny nahradí všechny finanční systémy na světě řekněme do 20 let? Ujišťuji vás, že většina lidí na planetě by si na to nevsadila. Je to příliš převratná myšlenka a nikdo nedokáže plně odhadnout její důsledky. Navíc tato myšlenka vyvolává mnoho otázek. Například co se stane s vládami, co se stane s bankami, jakými pravidly se budeme řídit, jak budou probíhat volby atd. Je přirozené, že v tak zásadní společenské změny nevěříme, protože víme, že současný systém je ve většině zemí planety relativně stabilní. Existují země, které stabilní nebo svobodné být nemusí. Tyto země by potřebovaly zásadní společenskou nebo politickou transformaci. V těchto zemích může být změna mnohem obtížnější.
Jak jsme již řekli, nová paradigmata jsou neustále krátkodobě přeceňována a dlouhodobě podceňována. Blockchain zásadně změní společnost, ale změna vyžaduje čas a výsledek může být jiný, než si v současnosti myslíme. Lidé si myslí, že kryptoměny uspějí pouze tehdy, když jimi budeme platit. Možná se tak stane v dlouhodobém horizontu, ale v krátkodobém horizontu dává větší smysl budovat alternativní finanční služby. Pro tento případ použití nepotřebujeme přímo volatilní kryptoměny. Stačí stabilní mince. Totéž lze říci o tokenizovaných akciích nebo platformách, které nám umožní vzít si půjčku. V Salvadoru potřebují především levnou síť, která jim umožní posílat levné přeshraniční transakce. Má smysl budovat decentralizované sítě a služby, ale nemá smysl nutit lidi, aby riskovali svůj majetek v divokém světě kryptoměn. Nutnost držet kryptoměny nesmí být podmínkou pro používání decentralizované sítě.
Mezi jednotlivými kryptoměnami probíhá tvrdý boj nejen na technologické, ale především na ideologické úrovni. Někteří lidé věří, že mince jejich projektů budou jedinými univerzálními penězi na planetě a na ničem jiném nezáleží. Myslí si, že je třeba nahradit peníze a pak se zbavit států. Dokonce si myslí, že technologický pokrok v jiných projektech je podvod a překážka. Tento šum a osobní finanční pobídky k prosazování projektů, do nichž lidé investovali, také snižují transparentnost trhu. Ideologie je součástí adopce, ale v určité fázi se může stát problémem. Blockchainu revoluce je postavena na technologii. Využívá distribuované sítě, kryptografii a blockchain. Nemá velký smysl budovat novou silnou ideologii na technologii. Technologie má samozřejmě vliv na společnost. Pokud chceme nahradit finanční systém, musí existovat společenský tlak a poptávka. Společenský tlak však musí mít jeden hlas, jehož společným jmenovatelem bude technologický pokrok.
Cardano rozhodně není projekt, jehož primární využití je založeno na placení mincemi ADA. To je samozřejmě možné a lidé to mohou dělat. Tento případ použití je však z hlediska možností a narušení velmi omezující. Pokud chcete například platit za hudbu, může vás odradit už samotný fakt, že se zbavujete kryptoměny, kterou byste raději drželi i nadále. Pokud budete za hudbu platit kryptoměnou a vše ostatní zůstane stejné jako byste platili fiat meěnou, bude vše při starém. Nejsíš zaplatíte nějakému prostředníkovi, ne přímo umělci. V tomto scénáři byl nahrazen prostředek směny, ale nedochází k žádnému narušení na úrovni obchodního modelu. Samozřejmě by pravděpodobně došlo k narušení na úrovni peněz nebo národní suverenity. Pak bychom se ale mohli ptát, zda by existoval subjekt, který by chránil autorská práva. Je jistě možné změnit obchodní model bez blockchainu a hledat způsoby jak zaplatit přímo umělcovi. Nicméně se to ve velkém neděje a blockchain nabízí zcela nové a doposud neprozkoumané možnosti.
Cardano chce uspět díky své univerzálnosti, užitečnosti a schopnosti budovat nové vrstvy důvěry na internetu. Cardano má v popisu práce narušovat stávající nekalé obchodní modely a vylepšovat je. Schopnost vyřadit prostředníka je pro úspěch zásadní. Důvěra musí být navázána přímo mezi prodávajícím a kupujícím. Lze toho dosáhnout prostřednictvím tokenů? Těžko říci, pravděpodobně ano. V tuto chvíli nemá smysl řešit, jak přesně se některé věci budou dít. Spíše je zajímavé se ptát, zda je vůbec možné narušit stávající pořádky a umožnit vznik zcela nových obchodních modelů. Má smysl zkoušet různé koncepty.
Co je pravděpodobnější, narušit státy a národní měnové systémy, nebo narušit obchodní modely a finanční a sociální svět? Z našeho pohledu se zdá pravděpodobnější, že tradiční obchodní modely budou pomalu demontovány a nahrazeny novými. Na tomto základě a s pomalými, možná poněkud nenápadnými a nudnými změnami, je možné dosáhnout zásadní společenské změny. Důležitý je dlouhodobý horizont, nikoli krátkodobý.
Odhadnout potenciál Cardana, ale i dalších projektů je velmi obtížné, protože neznáme konkrétní metody, rychlost ani formu narušení. Vše, co máme tady a teď, je současná technologie a její možnosti. Můžeme tedy porovnávat jednotlivé projekty a odhadovat, co je pro co vhodné a jaká forma narušení je možná. Ale samotné možnosti rozhodně nejsou zárukou úspěchu. O úspěchu téměř vždy rozhoduje více faktorů. Často se musí sejít správný čas, místo a hodnota služeb. Může se stát, že budeme potřebovat více pokusů a iterací, než se podaří dosáhnout masového přijetí v nějaké konkrétní oblasti. Každý neúspěch může být vnímán jako selhání celé technologie, což může být mylný dojem. Naopak dílčí úspěchy mohou být přehlíženy nebo podceňovány.
Cardano se teprve rozjíždí, pokud jde o vydávání nových funkcí a dalších inovací. Mnoho lidí se často zasekne na debatě týkající se například algoritmu konsensu. Z pohledu uživatelů je to příliš technická a zcela zbytečná debata. Uživatelé chtějí užitečné služby nebo vylepšení a nepotřebují znát technologické detaily. Důležité je správně pojmenovat a analyzovat současné problémy. Pak můžeme zvážit, zda je lze vyřešit pomocí decentralizovaných technologií.
Atala PRISM, decentralizované řešení identity, je považována za 14. nejvlivnější projekt z 50 v různých odvětvích v roce 2020. Kdo by si před 5 lety pomyslel, že budeme blockchain využívat tímto způsobem? Atala PRISM využívá Etiopie a společnost z žebříčku Fortune 250. Přidají se i další? Jak důležitá bude tato technologie ve financích? Kdo si troufne odhadnout potenciál této technologie? Technologický pokrok nás bude vždy jen překvapovat a závěry, které učiníme dnes, mohou být zítra zcela irelevantní. Cardano se bude k úspěchu blížit pomalu, krok za krokem. Je třeba vidět proces a plány do budoucna.

ZÁVĚR

Převratné technologie přinášejí na začátku zmatek, riziko, nejistotu, ale později dochází ke změně paradigmatu. Projevem velkých společenských změn je nejistota a složitost předvídání budoucího vývoje. I to, že je nyní obtížné se v odvětví blockchainu orientovat, svědčí o tom, že změna pomalu přichází. Pokud chcete odhadnout potenciál Cardana, musíte projekt pozorně sledovat. Buďte velmi obezřetní vůči názorům ostatních. Sledujte také ostatní projekty a poptávku ze strany lidí, podniků a vlád. Nikdy nepodceňujte technologický pokrok, protože teprve s ním se otevírají nové možnosti.
Blockchain jako technologie, nikoli Bitcoin jako jedna z možných implementací, je naše budoucnost. Jedním z důvodů, proč je přijetí zatím relativně nízké, je pomalé tempo technologického pokroku. Týmy musí pokračovat v inovacích a zdokonalování technologie. Chytré smlouvy jsou jednou z inovací, která vznikla zcela přirozeně a nyní je nedílnou součástí celého kryptoměnového hnutí. Pravděpodobně jich bude přibývat. Budoucnost bude patřit mnoha blockchainovým sítím a budoucí úspěch bude záviset především na schopnostech týmů. IOG je jedním z nejsilnějších týmů v oblasti kryptoměn, což z Cardana dělá silného hráče.
SHARE IT:

Leave a Reply