Koronavirus jak se chránit

Je pár základních opatření kterými snížíte výrazně riziko nakažení:

0) NEPROPADEJTE PANICE  🙂 (vlídný text hned na začátku sníží svalový tonus a hned je lépe)

Ale teď už vážně:

1) OBYČEJNÉ MÝDLO A VODA JSOU ZÁKLADNÍM A nejúčinnějších opatření.

Ostříhejte dětem nehty na rukou. Stejně tak sobě.

Chemické složení mýdla rozrušuje tukový obal tobolky, v níž je koronavirus obalen. Ten je zároveň slabým místem viru. Molekulární struktura mýdla po kontaktu s vodou tvoří amfifílie, typy molekul, které infiltrují dvouvrstvý tukový obal tobolky viru a rozkládají, doslova roztrhnou ho zevnitř. Jelikož máme povrch rukou vrásnitý, ruce je třeba masírovat po dobu 1 minuty.

Mezi všemi prsty, mezi ukazováčkem a palcem, pod nehty, na obou dlaních a obou hřbetech rukou, a rovněž v rýhách na zápěstích. Oplachujte rovněž, minimálně 30 sekund. Alkoholové dezinfekce (s min. Obsahem alkoholu 60%) jsou sekundárních řešením tam, kde není k dispozici voda. Výhradní a časté použití může vysušit a narušit povrch pokožky, zejména u dětí a lidí s citlivou pokožkou, čímž vytvoříme na pokožce mikroporanění = vstupní brány infekce.

2) CHLOR A VYSOKÁ TEPLOTA JSOU ZÁKLADNÍMI dezinfekčního prostředku POVRCHY, PODLAHY A ODĚVY

Prostředky na bázi chlornanu sodného (u nás hlavně SAVO) jsou dostačující metodou, jak udržet čistotu v prostoru, ve kterém žijeme. V rozprašovači, nebo ve formě naředěného koncentrátu, nechte na površích v kuchyni, toaletě, a na podlaze působit minimálně 5 minut. Všechny oděvy, které přicházejí do kontaktu s povrchy v místech s hromadným výskytem lidí, v autech a MHD – perte na 60-ti stupních, můžete přidat prostředek na bázi chloru do praní. Všechny ručníky a textilní kapesníky, které přicházejí do kontaktu s tváří perte na 90-ti stupních. Rovněž s možným přidáním chlorového prostředku.

3) PORANĚNÍ NA POKOŽCE TĚLA A OBLIČEJE dezinfikujte A zakrytí Náplasti

Rány a ranky vyčistěte nejprve vodou a mýdlem. Pokud jsou k dispozici tak alternativní peroxidem vodíku, nebo 60% alkoholem, Septonex, Ajatinem. V případě nouze čistými pitnými destiláty – bílými alkoholy.

4) uvědomělá IZOLACE A PŘEVODY BĚHEM NÁSLEDUJÍCÍCH DNÍ

Zdržujte se doma a větrejte, stejně se i přecházejte na čerstvém vzduchu. Venku prožijte čas v minimálním počtu a přesouvejte se tak, abyste „rozpouštěli dav“ – tedy procházejte se pěšky na méně obydlených místech. Nevycházejte na procházky za účelem trávení času v uzavřených, i když větších prostorech (nákupní centra, malé parky, zalidněné prostranství. Pokud používáte auto, odvezte se, v rámci skupiny, která žije v jedné domácnosti na méně zalidněné místa a procházejte se na přímém Slunci minimálně 30 minut. Mimo existenčních situací nejezděte a nepřesouvejte se vlaky, autobusy a letadly. Vyhýbejte se MHD.

5) NAKUPUJTE SAMOSTATNĚ. V PŘÍPADĚ RODIČE DĚTÍ, AŤ Nákup TEN RODIČ, KTERÝ JE S DĚTMI MÉNĚ ČASTO. POKUD JE TO MOŽNÉ AUTEM, nebo pěšky.

5) NEJEZDĚTE DO OHROŽENÝCH OBLASTÍ

6) RODIČE DĚTÍ – V NÁSLEDUJÍCÍ DNI NEVYSTAVUJTE SENIORY V RODINĚ A RIZIKOVÉ SKUPINY KONTAKTU S DĚTMI RESP. Vnucuje, STEJNĚ TAK SE MIMO nutných případech Nekontaktujte se seniory a ohrožených skupin OBECNĚ VY OSOBNĚ.

Novorozenci, batolata, kojenci, předškolní a školní děti a teenageři mají agresivnější reagující imunitu na podněty – ve vývoji, což znamená, že pokud se i nakazí, ve většině případů fungují jako tzv. efektivní asymptomatičtí přenašeči. Sami o sobě se s nákazou vyrovnávají výborně a zcela bez, nebo jen s nenápadnými až mírnými příznaky, v kontaktu s rizikovým pacientem jsou ale vysoce infekční. Stejný princip platí i pro bezdětných lidí ve věku od cca 20-35 let, i když v této skupině se příznaky již zhmotňují viditelnější, ačkoliv mohou zůstávat skryté.

7) POKUD ŽIJETE V DOMÁCNOSTI S OSOBAMI VE VĚKU 20-39 LET NEBO JSTE OSOBA MLADŠÍHO 20- 39 LET. Pro kontakt se seniory a rizikové skupiny platí stejná pravidla.

Pro ně, i pro vás.

8) ŽIVOČIŠNÉ BÍLKOVINY – MASO A VAJÍČKA NECHTE PŘEJÍT BODOM VARU. DODRŽUJTE HYGIENU RUKOU PŘI MANIPULACI S POTRAVINAMI.

9) Konzumujte PROBIOTIKA acidofilní produkty s Lactobacilli, kyselé zelí, ovčí brynza, jogurty. ZVYŠTE PŘÍJEM OVOCE A SNIŽTE PŘÍJEM JEDNODUCHÝCH CUKRŮ.

10) Jestliže se necítíte dobře, rozlišujte PŘÍZNAKY. LÉKAŘE KONTAKTUJTE TELEFONICKY, zůstaňte DOMA A POČKEJTE NA POKYNY. NIKOHO Z DOMÁCNOSTI nepřesouvejte NA JINÉ MÍSTO.

Onemocnění zasahuje dolní dýchací cesty. Suchý, dusivý, dráždivý kašel bez hlenů. Bolesti hlavy, kloubů a svalů, celková vyčerpanost, pocit tíhy a píchání na hrudi, pocit tzv. „Nedostatečného nádechu“. Teplota na hranici, nebo těsně za hranicí 38 stupňů, ale rovněž vysoce za hranicí 38 stupňů, v kombinaci s kašlem a zbytkem uvedených příznaků.

Rýma, bolesti dutin, hleny v nose, i když s bolestí v krku, s největší pravděpodobností není COVID-19.

11) nezatajujte JAKÉKOLIV DETAILY O VAŠEM ZDRAVOTNÍM STAVU A cestovatelskou anamnézu, STEJNĚ O JAKÉMKOLI příbuzných a JAKÉMKOLIV členové vaší DOMÁCNOSTI.

Vzhledem k nejasnou a dosud nespecifikovanou infekčnost během inkubační doby, je relevantní čas, který hraje roli v cestovatelské anamnéze hlavně, ale nejen pro destinaci severní Itálie celý únor a výše. Pokud splňujete obě podmínky, zdržujte se následujících 14 dní převážně doma. Pokud se začnete cítit nemocní, řiďte se body 10,11 a 13.

12) Zásobujte se racionálně, myslete na to, že vykupováním zboží vyháníte do prostoru dalších hostitelů, kteří budou cirkulovat po obchodech delší dobu.

Rizikovým skupinám stěžujete situaci a potenciálně jim vytváříte situaci, aby byly vyčerpány a zvýší se tak riziko infikování jejich i dalších.

13) Nepodléhejte strachu, při tomto viru figuruje několik neznámých, ale jediný způsob jak je eliminovat je, analyzovat situaci.

To je možné pouze pokud se nešíří panika a laboratoře mají dostatek času izolovat celou genetickou strukturu ve stadiu, kdy se nepřemnoží jeho hostitelé – snižujeme tak schopnost viru adaptovat se – tedy mutovat.

14) uklidňujte a instruujte pravidelně telefonicky seniory a rizikové skupiny v rámci rodiny a vašich známých.

15) a teď si uvařte polívku a nebo teplý čaj. S něčím teplým v žaludku je na svět lepší pohled 🙂

SDÍLEJTE TYTO INFORMACE, MNOHÝM LIDEM OPRAVDU POMŮŽETE!

SHARE IT:

Leave a Reply