Aktivace ReWrite modu na Apache serveru

Mod ReWrite je fajn věc. Musí být ale povětšinou na serveru zapnuta. Takže jak na to:

typicky v /etc/httpd/conf/httpd.conf zajistime aby radek:

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

byl aktivní (odkomentujeme křížek) V CentOS je defaultně povolen. Dále musíme povolit přepisování takže ve stejném souvoru httpd.conf najdeme:

AllowOverride None

a změníme na:

AllowOverride All

Nyní uložíme httpd.conf a v příkazové řádce napíšeme:

service httpd restart

tím se restartne služba apache www serveru a rewrite mod je připraven k použití.

jak používat rewrite se dočtete zde: http://interval.cz/clanky/mod-rewrite-pro-hezka-url-rewriteengine-a-rewriterule/ a třeba ještě zde: http://www.samuraj-cz.com/clanek/pekne-adresy-aneb-cool-uri-aneb-apache-mod-rewrite/

SHARE IT:

Leave a Reply