Bečvaříkova konstanta

Bečvaříkova konstanta

Bečvaříkova konstanta je jednou ze základních konstant jejímž účelem je dobrat se správného výsledku. V případě, že nějaká rovnice nevychází dle správného úsudku. Tak je možné rovnici upravit touto konstantou. Zároveň je ale pak nutné tuto konstantu zahrnout do tzv. bezpečnostního koeficentu.

Bečvaříkova konstatnta je důkazem toho, že i při výpočtech lze používat Humor

Last Updated ( Wednesday, 06 February 2008 07:22 )

SHARE IT:

Leave a Reply