zjistění velikosti velikosti mailboxu na MS Exchange serveru

Zjištění velikosti mailboxů: Get-MailboxStatistics -Server 'jmeno_serveru' | Select DisplayName, ItemCount, TotalItemSize, StorageLimitStatus, LastLogonTime | Sort-Object TotalItemSize -Descending | Export-CSV C:\DATA\logs\MailBoxVelikosti.csv   spouštějte v exchange shellu!

Continue reading →

zjištění posledního přihlášení do mailu na exchange serveru

zjištění posledního přihlášení do mailboxů: Get-MailboxStatistics -Server 'jmeno_serveru' | Select DisplayName, LastLogonTime | Sort-Object LastLogonTime | Export-CSV C:\DATA\logs\MailBoxLogon.csv   spouštějte v exchange shellu!

Continue reading →