Prvočísla od 0 do 20000

Třeba se to bude někomu hodit. Všechna prvočísla z množiny 0 - 20000: 0, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97,...

Continue reading →

Odpovědi na vypečené otázky

PŘEDNÁŠKA ČÍSLO 1   1)k čemu slouží Unit v programu jazyka Paskal Obecně ,bez vztahu na delfi Unity slouží ke zpřehlednění programování, logickému rozdělení programu a izolaci jednotlivých objektových tříd. 2)Jak používaji Unity Delfi Každé okno (Form) má svou vlastní unitu automaticky, jinak stejné jako...

Continue reading →