Co je to biomasa

Co je to biomasa..

může se stát,  že nevíte co je to biomasa ( a myslíte si že to je mrkev )

Biomasa je souhrný název pro veškeré součásti těl rostlin a živočichů. Biomasa je velmi skloňovaný výraz zejména v energetice a to s důrazem na ekologický aspekt využití energie.  Valná většina biomasy vzniká přímo či nepřímo (ale v přímé závislosti) díky činnosti fotosyntézy , tedy jedná se původně o energii ze slunce.

Biomasa a biopaliva z ní vzniklá , lze dělit podle mnoha kritériií.. například podle stavu na:

  • tuhá biopaliva (dřevo,seno,sláma,mrkev 😉 )
  • kapalná biopaliva (bioethanol,biomethanol,biooleje,zkapalněný bioplyn)
  • plynná biopaliva (bioplyn,dřevoplyn,bio-vodík)

Zjednodušeně pro běžného občana připadá do úvahy hlavně užití biomasy a biopaliv pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody.  Ideální je spalování dřeva,štěpky,briket,pelet či pilin které od místa růstu ke spotřebiteli je méně než 20km daleko. V tom okamžiku je přínos pro planetu Zemi téměř maximální (ve skutečnosti neutrální).

Biopaliva jsou posuzována jako obnovitelný zdroj energie protoze jejich kompletní biologický a energeticky cyklus je uzavřen během 1-100let.  Světová ekonomika s biopalivy se snazi aby cely cyklus trval maximálně 10 let a to hlavně s ohledem na ekonomiku provozu.

Jako biopalivo nelze klasifikovat například uhlí,ropu či zemní plyn právě s ohledem na biologicko/energetický cyklus trvající výrazně více než 1 milión let.

Zajímavým námětem na diskuzi je otázka: Je pro celkový uhlíkový cyklus výroby a užití biopaliv neutrální? A nebo je využití některých paliv problematické s ohledem na nutnost používání průmyslových hnojiv, energetické náročnosti zpracování, distribuce a použití extrémní devalvací ve stylu „nula od nuly pošla“?

Bylo by velmi zajímavé zjistit zda existuje energeticky a uhlíkově uzavřený cyklus do kterého z dlouhodobého pohledu cca 100let je nutno vkládat méně než 1procento externí energie představující celkovou vnější dodávku veškerých potřeb pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti celého systému? Existuje nějaka studie? Nebo dokonce použití v praxi?

SHARE IT:

Leave a Reply