IPv6 nastavení firewallu na Mikrotiku

Upustím si sem poznámku jak nastavit IPv6 firewall na Mikrotiku. Nejsem si uplně jistý že to je správně a tak pokud někdo zjistí že to je špatně nebo se to dá nějak vylepšit. Tak to prosím napište do komentářů.

/ipv6 firewall filter
add action=accept chain=input comment="Allow established connections" connection-state=established disabled=no
add action=accept chain=input comment="Allow related connections" connection-state=related disabled=no
add action=accept chain=input comment="Allow limited ICMP" disabled=no limit=50/5s,5 protocol=icmpv6
add action=accept chain=input comment="Allow UDP" disabled=no protocol=udp
add action=drop chain=input comment="" disabled=no
add action=accept chain=forward comment="Allow any to internet" disabled=no out-interface=sixbone
add action=accept chain=forward comment="Allow established connections" connection-state=established disabled=no
add action=accept chain=forward comment="Allow related connections" connection-state=related disabled=no
add action=drop chain=forward comment="" disabled=no

SHARE IT:

Leave a Reply