Kdo objevil Ameriku

Za objevitele Ameriky se všeobecně považuje slavný janovský mořeplavec Kryštof  Kolumbus. Jeho objev je ale posledních 100 let velmi zpochybňován hlavně díky všeobecnému nárustu poznání naší historie. Jako další kandidát na objev ameriky je zde vikinga Leif Eiríksson (narozen nejspíš na Islandu nebo v Gronsku mezi lety 970-980 n.l ) Leif je považován za skutečně prvního evropana který doplul do ameriky. Problém je ale že první psaný zápis o této výpravě je datován cca o 200 let později, kdy došlo k přepisu k ústně předávané legendy. I proto je potřeba hledat dál.. například se objevil přepis čínské mapy z roku 1418 na které jsou vidět poměrně přesné obrysy jižní a severní ameriky.

Nejasných zmínek o objevitelských cestách do ameriky z doby před „Kolumbem“ je více..  je tedy na dalším pátrání najít střípky informací a seskládat je tak aby se obrazy z minula více projasnily. Velmi tomu určitě napomohou archeologické nálezy z osad zakládaných na pobřeží ameriky. Již nyní je ale jisté, že vikingské osady byly zakládány.

SHARE IT:

Leave a Reply