Klávesové zkratky ve Windows 7

Win7 obecně

Win + šipka nahorunové ve Win7: Maximalizovat aktuální okno
Win + šipka dolůnové ve Win7: Minimalizovat aktuální okno, nebo obnovit okno z maximalizovaného stavu
Win + šipka vlevo/vpravonové ve Win7: Přilepit okno k levé/pravé straně monitoru
Win + Shift + šipka vlevo/vpravonové ve Win7: Přesunout na monitor vlevo/vpravo (jen pokud máte připojeno více monitorů)
Win + BPřenést fokus (zaměření ovládané klávesnicí) do oblasti ikon vedle hodin
Win + DPřenést plochu do popředí
Win + EOtevřít Průzkumníka, výchozí je pohled na uživatelské knihovny (Libraries)
Win + FOtevřít okno Vyhledávání
Win + Gnové ve Win7: Přenést fokus na miniaplikaci (gadget) na Ploše
Win + LUzamknout počítač (a umožnit přepnutí uživatele)
Win + MMinimalizovat všechna okna
Win + Pnové ve Win7: Nastavit zobrazení druhého monitoru (vypnout/duální režim/rozšířená plocha/jen externí monitor)
Win + ROtevřít okno Spustit program
Win + Tupravena funkce ve Win7: Přejít na hlavní panel a je-li patřičná ikona spuštěna, zobrazit náhled programu (či případně náhled více oken programu)
Win + UZobrazit panel Ease of Access Centrem (možnosti usnadnění)
Win + XOtevřít Windows Mobile Center (ovládání nastavení notebooku)
Win + 1…0Spustit 1. až 10. ikonu na hlavním panelu
doplněna funkce ve Win7: Pokud program příslušné ikony běží, opakované tisknutí čísla (za stálého držení Win) přepíná mezi okny programu
Win + Mezerníkupravena funkce ve Win7: Při držené klávese Win zprůhlední všechna okna, aby byla vidět plocha a miniaplikace na ploše
Win + PauseZobrazit vlastnosti systému
Alt + TabZa stálého držení klávesy Alt přepínat na další okna aplikací (po uvolnění bude pořadí upraveno)
Alt + Shift + TabZa stálého držení klávesy Alt přepínat na předchozí okna aplikací (po uvolnění bude pořadí upraveno)
Ctrl + Alt + TabStejné, jako Alt + Tab, ale klávesy lze následně uvolnit a zvolit aplikaci šipkami nebo myší
Win + TabZa stálého držení klávesy Win přepínat prostorově na další okna aplikací (po uvolnění zůstane pořadí zachováno)
Win + Shift + TabZa stálého držení klávesy Win přepínat prostorově na předchozí okna aplikací (po uvolnění zůstane pořadí zachováno)
Ctrl + Win + TabStejné, jako Win + Tab, ale klávesy lze následně uvolnit a zvolit aplikaci šipkami nebo myší

Víte o nějaké jiné zajímave a šikovné zkratce? Prosím napište to dolů do komentáře! 🙂

Průzkumník Win7

F2Přejmenovat vybraný soubor/složku
F2, TABPři přejmenování souboru TAB způsobí uložení změn a přechod na další soubor.
F3Vyhledávat (stejné, jako Ctrl + F nebo Win + F)
F4Rozbalit historii složek
F5Znovunačíst
F6Přejít do jiné části okna (soubory/panel…)
BackspaceZpět (na předchozí zobrazenou složku)
Ctrl + NOtevřít nové okno Průzkumníka
Ctrl + Shift + Nnové ve Win7: Vytvořit novou složku
Alt + šipka vlevoZpět (na předchozí zobrazenou složku)
Alt + šipka vpravoVpřed
Alt + šipka nahoruO úroveň výš (nemusí být to stejné, jako Zpět)

Internet Explorer (8)

F3Otevřít dialog vyhledávání na stránce (totéž, jako Ctrl + F)
F4Rozbalení pole adresy s historií navštívených webů
Ctrl + F4Zavření záložky, je-li zobrazena jediná, pak uzavření Internet Exploreru
Alt + F4Zavření Internet Exploreru
F5Znovunačtení
Ctrl + F5Znovunačtení s vyprázdněním vyrovávací paměti
F6Přechod do adresního řádku
F10Zobrazení klasického menu
Shift + F10Zobrazení místní (kontextové) nabídky
F11Přepnutí do celoobrazovkového režimu
Ctrl + ikona
maximalizovat
Klepnutí na ikonu maximalizovat současně s klávesou Ctrl provede přepnutí do celoobrazovkového režimu (jako F11)
Ctrl + AOznačení celé stránky
Ctrl + BZobrazit dialog pro uspořádání oblíbených položek
Ctrl + DPřidat prohlíženou stránku do oblíbených položek
Ctrl + EVyhledávání na internetu
Ctrf + FVyhledávání na stránce (totéž, jako F3)
Ctrl + HZobrazit/skrýt panel historie stránek
Ctrl + IZobrazit/skrýt panel oblíbených položek
Ctrl + JZobrazit/skrýt panel zdrojů RSS
Ctrl + LZobrazí dialog pro zadání adresy (stejné jako Ctrl + O)
Ctrl + NZobrazení aktuální stránky v novém okně
Ctrl + OZobrazí dialog pro zadání adresy
Ctrl + PTisk
Ctrl + QZobrazit přehled záložek (miniatury otevřených stránek)
Ctrl + Shift + QSeznam otevřených záložek
Ctrl + RZnovunačtení
Ctrl + TOtevření nové záložky
Ctrl + WZavření záložky, je-li zobrazena jediná, pak uzavření Internet Exploreru (stejné jako Ctrl + F4)
Ctrl + Num+Zvětšení měřítka
Ctrl + Num-Zmenšení měřítka
Ctrl + 0Nastavení měřítka na 100 % (nelze použít nulu na numerické klávesnici)
Ctrl + 1…9Přechod na záložku 1 až 9 (nelze použít čísla na numerické klávesnici)
Ctrl + Num5Označení celé stránky (jako Ctrl + A)
AltZobrazení nabídky (jako F10)
BackspaceZpět
Alt + šipka vlevoZpět
Alt + šipka vpravoVpřed
Ctrl + TabDalší záložka
Ctrl + Shit + TabPředchozí záložka
MezerníkPosunou o obrazovku dolů (jako PageDown)
Shift + MezerníkPosunou o obrazovku nahoru (jako PageUp)

Gesta myší

Přichytit – chytnete-li okno a přesunete na levou či pravou stranu plochy, dojde k zarovnání okna podél levého či pravého okraje plochy. Přetažením na horní okraj plochy dojde k maximalizaci. Chcete-li okno rozbalit a přichytit ve svislém směru, umístěte kurzor myši na horní okraj okna (objeví se kurzor se šipkou nahoru a dolů) a přetáhněte horní okraj okna na horní okraj plochy (téhož efektu docílíte dvojitým poklikáním).

Zatřesení – klikněte levým tlačítkem myši a držte ho na záhlaví okna a zatřeste s ním (přetáhněte sem a tam). Ostatní otevřená okna se minimalizují kromě tohoto.

Původní velikost okna – uchopíte-li záhlaví maximalizovaného okna a budete ho táhnout, obnoví se jeho původní velikost před maximalizací (supluje prostřední tlačítko na ovládání okna).

SHARE IT:

Trackbacks for this post

    Leave a Reply