Midnight Commander – klávesové zkratky – shortcuts

Pro náhodné kolejdoucí: Midnight Commander (mc) je šikovný správce souborů pro systém typu Unix. (linux, bsd, ..) Vypadá jako blahé paměti Norton Commander. Navíc obsahuje velmi dobře použitelný textový editor (umí i makra).

Pro práci s ním velmi pomáhají klávesové zkratky. Pár těch co používám a jsou opravdu fajn vypisuji:

F1-F10 — popis je vidět na obrazovce tedy bez komentáře
TAB
— přepínání levého a pravého panelu
Insert
— označení/výběr souboru či adresáře
Ctrl+s – text
— posune kurzor na soubor/adresář který začíná na text
Ctrl+r — aktualizace vypisu souborů (refresh)
Ctrl+u — prohození panelů
Ctrl+o — přepnutí do shellu (funguje i v editoru – velmi praktické)

Ctrl+* — odznačení všech souborů (ne adresářů)
Alt+* —  označení všech souborů (ne adresářů)

Ctrl++ — označení souborů dle zadané masky.
Ctrl+ — odznačení souborů dle zadané masky.

Alt+i – otevře ve druhém okně ten samý adresář jako je aktuální v aktivním okně

Alt+? — otevře hledací dialog
Alt+h — otevře historii shell příkazů
Alt+Enter — zkopíruje aktuální název souboru do příkazového řádku

vhodný doplněk ke klávesovým zkratkám jsou proměnné použitelné v promptu:

%p – současný adresář v aktuálním panelu
%P – současný adresář v protějším panelu
%f – soubor pod kurzorem v aktuálním panelu
%F – soubor pod kurzorem v protějším panelu

Příklad:

cat %f (provede výpis aktuálního souboru)
nebo:
tar -czf archiv.tar %f  (zaarchivuje/zkomprimuje aktuální soubor do souboru archiv.tar)

SHARE IT:

Leave a Reply