Reset obnova mysql root hesla

Obnova MySQL root hesla

Ztracené heslo můžete restovat podle následujícího postupu:

Krok # 0: přihlašte se na konzoli serveru

Krok # 1: Zastavte   MySQL server proces.

Krok # 2: Spustťe  MySQL (mysqld) server/daemon službu s –skip-grant-tables volbou…

Krok # 3: Připojte se na mysql server jako root uživatel  ..díky předchozí volbě se vás to nebude ptát na heslo.

Krok # 4: Nastavte nové root heslo pro mysql službu.

Krok # 5: Ukončete mysql konzoli a restartněte mysql službu.

Následují přesné příkazy pro každý krok:

Krok # 1 : Zastavte mysql službu

# /etc/init.d/mysql stop

Výstup na obrazovku:
Stopping MySQL database server: mysqld.

Krok # 2: Nastartujte mysql server s přeskočením aktuálního hesla password:

# mysqld_safe --skip-grant-tables &

Výstup na obrazovku:
[1] 5988
Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
mysqld_safe[6025]: started

Krok # 3: Připojte se na mysql server pomocí mysql klienta:

# mysql -u root

Výstup na obrazovku:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g.
Your MySQL connection id is 1 to server version: 4.1.15-Debian_1-log

Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the buffer.

mysql>

Krok # 4: Nastavte nové heslo

mysql> use mysql;
mysql> update user set password=PASSWORD("NEW-ROOT-PASSWORD") where User='root';
mysql> flush privileges;
mysql> quit

Krok# 5: Zastavte MySQL Server:

# /etc/init.d/mysql stop

Výstup na obrazovku:
Stopping MySQL database server: mysqld
STOPPING server from pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid
Výstup na obrazovku:
mysqld_safe[6186]: ended

[1]+ Done          mysqld_safe --skip-grant-tables

Krok # 6: Nastartujte MySQL server a otestujte ho

# /etc/init.d/mysql start
# mysql -u root -p

rekapitulace:

/etc/init.d/mysqld stop
mysqld_safe –skip-grant-tables &
mysql -u root
mysql> use mysql;
mysql> update user set password=PASSWORD(„vasenoveheslo“) where User=’root‘;
mysql> flush privileges;
mysql> quit
/etc/init.d/mysqld stop
/etc/init.d/mysqld start

SHARE IT:

Leave a Reply