Nový program dotací na výměnu kotlů na tuhá paliva. Zase asi další vtip..

Tak jsem si zde (http://ekonomika.eurozpravy.cz/ceska-republika/40858-nova-statni-dotace-na-kotle-na-tuha-paliva-od-ledna-az-60-000-kc/) přečetl, že stát bude poskytovat dotaci až 60000 Kč na výměnu kotlů na tuhá paliva (automatické kotle na uhlí či biomasu (mrkev) ) a že na stránkách ministerstva životního prostředí si přečtu víc. Ha! Zase nějaké dotace ..to bude zase škvár co se 10x předělá aby byl použitelný. Takže jsem se vydal na stránky MŽP (http://mzp.cz) přečíst ten avizovaný dokument. Ouha! On tam na úvodní stránce je dokument co se jmenuje: „Program na „kotlíkové“ dotace se rozběhne 1. ledna“ a doprdele. Tiskový mluvčí MŽP asi rád používá slang o kterém se domnívá že je blízký dělnému lidu. (humanitní VŠ se nezapře) To novináři na webu eurozpravy.cz to pojmenovali lépe. Co se dá dělat klikám na „kotlíkový“ nadpis abych se dozvěděl něco víc. Co ale nacházím? Stejnou zprávu o stejném obsahu jako jsem našel na webu eurozprávy. Ale odkaz na dokument tam je ( http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_111221_kotle/$FILE/Program%20kotle%2021122011.pdf )

Vyjímám podmínky pro získání dotace

1. je to jen pro Moravskoslezký kraj

a) originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den doložení těchto dokladů poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní
správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné
závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo
rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané nedoplatky),
b) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního
ústavu o vedení běžného účtu žadatele, na který může být dotace zaslána,
c) Aktuální výpis z Katastru nemovitostí – List vlastnictví k předmětné nemovitosti, který nebude
starší než 1 měsíc a prohlášení, že nedochází k převodu ani přechodu vlastnictví rodinného
domu v době uzavírání smlouvy o poskytnutí podpory.
d) Originály faktur včetně dokladů o zaplacení a originály ostatních účetních dokladů
vztahujících se k uznatelným nákladům, vč. bankovních výpisů a ostatních dokladů o zaplacení
všech faktur a ostatních účetních dokladů.
e) Protokol o uvedení kotle do trvalého provozu – instalaci provádí odborná firma proškolená výrobcem.
f) Doklad o likvidaci (znehodnocení) stávajícího kotle včetně písemného popisu, vystaveného firmou provádějící instalaci, a fotodokumentaci znehodnoceného stávajícího kotle.
g) Prohlášení o shodě v souladu s čl. X. bodem 3. písm. b) tohoto Programu, a to v případě, že typ kotle uvedený v žádosti o podporu bude odlišný o typu kotle skutečně instalovaného.
h) Ověření dokumentů je možné provést na krajském pracovišti Fondu.

Můj komentář: Je srandovní jak se snaží ministerští úředníci nebýt za pitomce. Bohužel ani teď se to moc nepovedlo. To že ministerstvo diskriminuje občany žijící mimo moravskozlezký kraj komentovat nebudu. Co se mi nelíbí je nutnost zaplatit montáž odborné firmě co má kvalifikaci (a hlavně to razítko že) a také zaplatit za ověřenou likvidaci starého kotle s tím, že tu likvidaci ta firma popíše a vyfotí. Tím se totiž dle státních úředníků zabrání tomu, aby si občan koupil použitý kotel za 1000-3000 na aukru a postavil ho vedle toho na peletky. (Voni ty peletky jsou drahý jako kráva 😉 ). Takže ono to není tak, že by občan dostal 60000 a tedy je ušetřil a nemusel vydělávat .. je to tak že cca polovinu schramstnou náklady na montáž/likvidaci odbornou firmou + náklady na zajištění dotace.

Mno .. že bych se na to….

Jak by to podle mne mělo být? Zapojení by si mohl udělat občan sám. Následně by zavolal odborného garanta který si to za minimální poplatek zkontroluje (cca 1500 Kč .. za den stihne klidně 4-5 kotlů takže i tak vejvar na uživení ) Připojení do el.ne lze realizovat zastčením do zásuvky.  Po zkontrolování omrkne i doklady a proti podpisu je převezme. Za týden má občan na účtě peníze.

Co se týče likvidace kotlů tak je jednoduché a 100% řešení. Za každý zlikvidovaný kotel staré generace ať stát vyplatí 5000 Kč. Hotovo. Jednoduchý a 100% účinný + ve výsledku pro stál levnější.

 

 

SHARE IT:

Leave a Reply