Proč žárovka svítí? – princip žárovky

Jak funguje klasická žarovka: Průchodem elektrického proudu se wolframové vlákno rozžhaví a vydává světlo (a taky teplo).  Žárovka svítí celým spektrem různých vlnových délek nejvíce intenzivní jsou pásma od UV, přes viditelné světlo až po IR vlnění. Díky kontinulanímu spojitému pokrytí vlnových délek jednotlivých viditelných „barev“ světla mají žárovky bílé světlo s odstínem daným teplotou nažhavení vlákna.

Jak funguje úsporná zářivka: Střídavé napětí 240V vstupující do úsporné žárovky/výbojky je usměrněn diodovým můstkem na stejnosměrný, multvibrátorem je následně rozkmitán na frekvenci 10-200kHz tak aby vysokofrekvenčním transformátorem byl přeměněn na žádané napětí a proud. Po této přípravě je proud zaveden do nizkotlaké trubice ve které je pod níckým tlakem směs ionizovaných plynů (typicky argon) podporovaných párami toxické rtuti . Pokud proud prochází tímto plynem, tak plyn svítí hlavně v neviditelném spektru a vydává UV záření.  Toto UV záření dopadá na luminofor, což je specielně namíchaná směs která obsahuje prvky tzv. “vzácných zemin” (toxické prvky). Tato směs prvků mění UV záření na několich světelný tok různých barev. Tedy svítí modře,červeně,zeleně. Vhodnou kombinaci prvků v luminoforu se dosáhne vzájemné souhry jednotlivých barev tak, že svítí “bíle”

Mimochodem.. existuje zajímavá teorie pravící že žárovka nesvítí ale pohlcuje tmu 🙂

SHARE IT:

Leave a Reply