Rychlé zjištění počtu spamů v MS Exchange

Pokud každé ráno kontrolujete, jak funguje antispam na exchangi, tak tento příkaz zadaný do exchange shellu vás o tom bude rychle informovat:

Get-AgentLog -StartDate „9/21/2013“ | group action | ft name,count -Autosize

Výsledkem je takovýto výstup:

Clipboard01

SHARE IT:

Leave a Reply