Pokud každé ráno kontrolujete, jak funguje antispam na exchangi, tak tento příkaz zadaný do exchange shellu vás o tom bude rychle informovat:

Get-AgentLog -StartDate „9/21/2013“ | group action | ft name,count -Autosize

Výsledkem je takovýto výstup:

Clipboard01

SHARE IT:

Related Posts

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>