Šikovné příkazy do Esxi VmWare shellu

Velkou výzvou je ovládání esxi mimo gui a používání příkazů v shellu. Opravdu se to může hodit kdy nemáte dostupný těžkotonážní  vsphere client a nebo se vám nechce spouštět to mega otravný web rozhraní. :/
U většiny dále popsaných příkazu se při prostém spuštění bez parametrů  vypíše seznam dostupných příkazů (nebo i nápověda)

Lists all vm’s running on hypervisor and provides vmid

Výpis všech běžících virtuálních strojů (VM) a získání id VM (vmid):
vim-cmd vmsvc/getallvms

Vypnutí konkrétního stroje. Zadává se ID získané pomocí příkazu getallvms (viz výše)
vim-cmd vmsvc/power.off vmid

Zapnutí konkrétního stroje. Zadává se ID získané pomocí příkazu getallvms (viz výše)
vim-cmd vmsvc/power.on vmid

Restart konkrétního stroje.
vim-cmd vmsvc/power.reboot vmid

Smazání konkrétního stroje z disku (tak pozor!):
vim-cmd vmsvc/destroy vmid

Přepnutí hypervisoru do maintenance módu:
vim-cmd hostsvc/maintenance_mode_enter

Přepnutí hypervisoru z maintenance módu:
vim-cmd hostsvc/maintenance_mode_exit

Zaregistruje VM v invetáři hypervisoru:
vim-cmd solo/registervm /vmfs/vol/datastore/dir/vm.vmx

Odregistruje VM z invetáře hypervisoru:
vim-cmd vmsvc/unregister vmid

Nastartuje instalaci vmware tools na konkrétním VM:
vim-cmd vmsvc/tools.install vmid

Získá informace o networkingu hypervisoru: (podrobný výpis):
vim-cmd hostsvc/net/info

Vypis deamonů/služeb běžících v hypervisoru:
chkconfig -l

To samé jako příkaz top v linuxu (na statistiku datastrore přepnete písmenkem d, na cpu c,..  více v jiném povídání)
esxtop

Výpis chyb vmkernerlu
vmkerrcode -l

Vypis opravdu mnoha informací o ESXi
esxcfg-info

 

Výpis o LAN kartách:
esxcfg-nics -l

Výpis o switchingu:
esxcfg-vswitch -l

Bezva program, který vás hodí na obrazovku která je na VGA výstupu (můžete tedy konfigurovat IP adresy, Vlan,DNS apod,vypnout hostitele) ukončení CTRL+C:
dcui

Vmware interaktivní shell
vsish

SHARE IT:

Leave a Reply