vmware powerCLI error 2738

Pokud se na windows 7 při instalaci PowerCLI setkáte s chybou instalátoru: Error 2738: Could not access VBScript

Tak problém odstraníte následujícím postupem:

  • Spusťte Command Prompt jako administrátor:
  • Napište tento příkaz: reg delete „HKCU\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{B54F3741-5B07-11CF-A4B0-00AA004A55E8}“ /f, a potvrďte.
  • Fajn.. teď prověďte novou registraci knihovny příkazem: c:\windows\syswow64\regsvr32 vbscript.dll
  • Zkuste nainstalovat PowerCLI .. ověřeno na windows 7 64bit home cz

 

SHARE IT:

Leave a Reply