Vysokozdvižné vozíky

Vysokozdvižné vozíky jsou zkonstruovány nejčastěji jako kolové.  Typickou součástí je u vysokozdvižných vozíků  (nazávaných slangově vzv nebo ještěrky) zdvihací jednotka složená z hydraulického zdvihacího rámu a nosiče vidlí. Nosič vidlí (lyžiny) má nastavitelnou rozteč.  Ve firemní praxi je nezbytné, aby každý řidič měl školení řidičů vzv. Jedná se o nezbytné školení s ohledem na normy bezpečnosti práce. Velmi poučné je video „Ještěrkář Klaus

SHARE IT:

Leave a Reply