Jak rekurzivně přejmenovat soubory a adresáře v linuxu

Pokud máte před sebou úkol přejmenovat opravdu mnoho souborů v mnoha úrovních adresářů a zároveň potřebujete přejmenovat jen sobory s určitým textem tak použijte např tento příkaz: find . -depth -name '*cerna*' -execdir bash \-c 'a="{}";mv -f "$a" ${a//cerna/bila}' \; Tento...

Continue reading →

Jak rekurzivně nahradit text v souborech

Pokud hledáte jak v linuxu rekurzivně nahradit text v souborech, tedy například ve všech soiborech v aktuální složce a všech soboirech v podřízených složkách najít text "opensource" a nahradit ho za "otevrenykod", tak zkuste příkaz: find . -type f -print0...

Continue reading →

Jak nainstalovat LEMP – LNMP na Centos7

Jak nainstalovat LNMP či možno použít akronym LEMP Zkratka LNMP je odvozená od LAMP (Linux/Apache/Mysql/PHP) a v současné době lze považovat za zkratku: Linux + Nginx + MariaDb + PHP. A protože se to blbě čtě tak vznikl akronym: LEMP (Linux...

Continue reading →

Změna timezone na centos7

Pokud potřebujete změnit timezone (časové pásmo) na CentOS7, tak si nejprve: vylistujeme dostupné zóny: timedatectl list-timezones Z výpisu si vybereme tu správnou např tu pro ČR ( Europe/Prague ) a změníme jí na serveru: timedatectl set-timezone Europe/Prague ověříme že je vše ok: date   Tip: a protože...

Continue reading →

tmpwatch example

Tmpwatch is linux tool to automate temporary file cleanup. When you need examples for your inspiration try this example: Delete older files than 48 hours: tmpwatch -m 48 /var/www/cache/ Delete older files haven’t been accessed 30 days: tmpwatch  30d /var/www/cache/ NoDelete older files haven’t...

Continue reading →

Instalace vsftpd na CentOS7 s podporou virtuálních uživatelů

A protože na centos7 je lecos jinak než na starších verzích, tak si tu pro jistotu sepíšu jak správně nainstalovat vsftpd server. 1. Nejprve uděláme aktualizaci celého systému (je to dobrá praktika): yum -y update 2. Nainstalujeme vsftpd: yum -y install vsftpd 3. Ve...

Continue reading →

Missing comand in Centos7

You install new centos7 and yours classic command missing? Here is small list of lost commands and new alternatives: ifconfig alternative: ip addr or install ifconfig: yum install net-tools service httpd restart alternative: systemctl restart httpd.service chkconfig servicename on/off  alternative: systemctl enable servicename systemctl disable...

Continue reading →

Selinux – allow fwrite php in centos7

How to allow fwrite php command in centos7? You must set exact directory for writing.  ( e.g. cache dir ): semanage fcontext -a -t 'httpd_cache_t' '/path/to/www/cache(/.*)?' restorecon -Rv /path/to/www/cache Tip: do not disabling Selinux ! Is good reasons for prevent hack your...

Continue reading →

Jak změnit port pro ssh v centos7/redhat7

To, že vám za kliku u vašeho ssh přístupu na serveru za hodinu veme i několik stovek bad-botů vás možná dost zneklidní když to zjistíte. Jak se tomuto vyhnout a mít klid alespoň před necílenými útoky? Stačí změnit port...

Continue reading →

Semanage – bash: semanage: command not found

If you have trouble with using semanage tool in Centos7/Redhat7 then you use this command: yum install policycoreutils-python enjoy!

Continue reading →