How to recover vandalised / deleted post from one user in phpbb

When you have trouble with vandalised / deleted post at your phpp forum and you need revert all changes for one user with this manual: 0. backup current active live phpbb database  !! (strongly recomended!!) 1. restore backup database to any...

Continue reading →

Jak opravit index velkou tabulky mysql databáze

Indexy databázových tabulek občas lehnou. (například když se kousne esxi hypervizor jako mne dnes) Když je tabulka malá řekněme do 1GB tak můžete zkusit opravu přes phpmyadmina. Jenže když má jako v mém případě 10Gb tak to phpmyadmin nezvládnete...

Continue reading →

Zajímavé příkazy v linuxu

Občas v linuxu narazím na zajímavé příkazy a tak je v tomto postu budu postupně sepisovat abych na ně nezapoměl až je budu potřebovat :) textový výstup z generátoru náhody: cat /dev/urandom výpis obsahu adresáře: ls -l výpis obsahu adresáře včetně skrytých souborů (začínajících...

Continue reading →

Centos7 – How to allow port in firewall

For allowing port on centos7 use this commands (1234 is new port):  firewall-cmd --zone=public --add-port=1234/tcp --permanent and reload firewall: firewall-cmd –reload Warning: Any port is ruled with selinux. When you will make quick test with selinux start and stop use this command dor...

Continue reading →

Jak nainstalovat LAMP na Centos7 (apache + mariadb + php)

Protože Centos7 přinesl mnoho novinek za mne nejzajímavější: Mysql je pryč a místo něj je mariadb! Jako výchozí souborový systém je XFS a jádro linuxu je 3.10.0.  MidnightCommander je konečně v aktuální verzi! Ale zpět k instalaci LAMP která je...

Continue reading →

gpg – dešifrování souboru se symetrickou šifrou v linuxu

Dešifrování souboru zašifrovaného pomocí gpg symetrickou šifrou (frází - heslem) v linuxu je prosté a stačí použít příkaz: gpg --output jméno_dešifrovaného_souboru --decrypt jméno_zašifrovaného_souboru dokonce lze použít o heslo přes clipboard. :) tedy ne jako to samé ve gpg ve windows

Continue reading →

error Warning: simplexml_load_file failed to open stream

Pokud máte problém s hláškou error Warning: simplexml_load_file failed to open stream. tedy php funkce simplexml_load_file nenačítá vzdálený soubor na http adrese tak je možné, že selinux blokuje načítání z nestadardního portu. Jak povolit nestandarní port? Takto: semanage port -a -t http_port_t...

Continue reading →

Jak zjistit který balíček nainstalovat pomocí yum

Pokud vám třeba instalace rpm vyhodí hlášku: error: Failed dependencies:         perl(Term::ReadKey) >= 2.10 is needed by maatkit-7540-1.noarch tak nejspíš vůbec netušíte jakou knihovnu k tomu perlu máte doinstalovat. Stačí se přes yum zeptat: yum whatprovides "perl(Term::ReadKey)" dostanete odpověď: perl-TermReadKey-2.30-4.el5.x86_64 : A perl module for simple...

Continue reading →

Jak zjistit jakou verzi Linuxu používáme

Na CentOSu mám vyzkoušeno: cat /etc/*release a lsb_release -a Výstupem je např: CentOS release 5.10 (Final) a LSB Version:    :core-4.0-amd64:core-4.0-ia32:core-4.0-noarch:graphics-4.0-amd64:graphics-4.0-ia32:graphics-4.0-noarch:printing-4.0-amd64:printing-4.0-ia32:printing-4.0-noarch Distributor ID: CentOS Description:    CentOS release 5.10 (Final) Release:        5.10 Codename:       Final (jojo verze stará jako blázen :p )  

Continue reading →

Have issue with phpmyadmin blank page and in log 500 error?

Have issue with phpmyadmin blank page and in log 500 error? Simple and quick fix: install php mbstring! (on centos try: yum install php-mbstring ) and restart httpd service!

Continue reading →