Zajímavé příkazy v linuxu

Občas v linuxu narazím na zajímavé příkazy a tak je v tomto postu budu postupně sepisovat abych na ně nezapoměl až je budu potřebovat 🙂

textový výstup z generátoru náhody:
cat /dev/urandom

výpis obsahu adresáře:
ls -l

výpis obsahu adresáře včetně skrytých souborů (začínajících tečkou)
ls -a

Výpočet md5 otisku konkrétního souboru:
md5sum nazevsouboru.zip

Vypsání verze linuxu a dalších detailních informací o systému:
uname

Vypsání počtu barev terminálu:
tput colors

Nastavení 256 barev v terminálu (vložte to .bashrc pokud chcete mít 256 barev i příště):
export TERM=xterm-256color

Nepřetržitý výpis souboru na obrazovce terminálu. Je vidět co v souboru přibývá. (např log z apache):
tail -f /var/log/httpd/access_log

zobrazí posledních 100 čádku a filtruje podle textu xyz:
tail -100f /var/log/httpd/access_log | grep xyz

Vypsání verze a informací o procosoru:
cat /proc/cpuinfo

Změna časového pásma v centos7:
timedatectl set-timezone Europe/Prague

Manuální nastavení času dle ntp serveru:
ntpdate tik.cesnet.cz

 

SHARE IT:

Leave a Reply