Jak nainstalovat LAMP na Centos7 (apache + mariadb + php)

Protože Centos7 přinesl mnoho novinek za mne nejzajímavější:

Mysql je pryč a místo něj je mariadb! Jako výchozí souborový systém je XFS a jádro linuxu je 3.10.0.  MidnightCommander je konečně v aktuální verzi! Ale zpět k instalaci LAMP která je malinko jiná než doposud u verzí 6.x.

Následuje postup pro minimální instalaci, kterou rozhodně doporučuji s ohledem na zabrané místo na disku

1. Nainstalujeme mariadb:

yum -y install mariadb-server mariadb

1.1 ať nám to hezky startuje:

systemctl start mariadb.service
 systemctl enable mariadb.service

1.2 nastavíme si heslo pro roota mariadb:

mysql_secure_installation

(pozor u první dotazu na heslo dáváme jen enter) (zbytek průvodce pochopíte a nebo jen dáváte enter )

2. nainstalujeme apache:

yum -y install httpd
systemctl start httpd.service
systemctl enable httpd.service

2.1 no a aby to propouštěl firewall tak zadáme:

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
firewall-cmd --reload

Tak a ted už mužete zkusit ipčko serveru v prohlížeči. Ok? (ukáže se stránka s nápisem: Testing 123..) jdeme dál:

3. instalujeme php

yum -y install php
 systemctl restart httpd.service

Done

Nyní si otestujeme php: v cestě: /var/www/html/ si vytvoříme soubor info.php s obsahem:

<?php
phpinfo();
?>

v prohlížeči se např na adrese: http://192.168.0.1/info.php ukáže klasická php info obrazovka.

3.1 nyní nainstalujeme podporu mysql/mariadb pro php:

yum -y install php-mysql

3.2 teď doinstalujeme takové ty moduly co se „dycky hodí“

yum -y install php-gd php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-mbstring php-snmp php-soap curl curl-devel mhash php-mcrypt lynx wget unzip

a konečný restart apache:

systemctl restart httpd.service

mohli by jste si teď doinstalovat phpmyadmin a testnout si lamp jako celek:

yum install phpMyAdmin

ale nemusíte.. 🙂

Tipy na závěr:

setsebool -P httpd_can_network_connect 1

setsebool -P httpd_can_sendmail 1

setsebool -P httpd_enable_homedirs true
wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm
rpm -ivh epel-release-7-5.noarch.rpm
yum -y install ntp atop htop apachetop

yum install policycoreutils-python

semanage fcontext -a -t 'httpd_cache_t' '/var/www/path/cache/(/.*)?'  

 

Změna časové zóny:

vylistujeme dostupné zóny:
timedatectl list-timezones
Z výpisu si vybereme tu správnou např tu pro ČR ( Europe/Prague ) a změníme jí na serveru:

 timedatectl set-timezone Europe/Prague

Tip: nezapomeňte zkontrolovat, že v php.ini je:

date.timezone = „Europe/Prague“;

pokud není, tak ten řádek odkomentujte a doplňte vaší timezonu a restartněte server:

apachectl restart

 

Doinstalace https ssl:

sudo yum install mod_ssl

sudo mkdir /etc/httpd/ssl
 
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/httpd/ssl/apache.key -out /etc/httpd/ssl/apache.crt

v /etc/httpd/conf.d/ssl.conf
změnit:
SSLCertificateFile /etc/httpd/ssl/apache.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/ssl/apache.key
 
SHARE IT:

Leave a Reply