error Warning: simplexml_load_file failed to open stream

Pokud máte problém s hláškou error Warning: simplexml_load_file failed to open stream.

tedy php funkce simplexml_load_file nenačítá vzdálený soubor na http adrese tak je možné, že selinux blokuje načítání z nestadardního portu.

Jak povolit nestandarní port? Takto:

semanage port -a -t http_port_t -p tcp 29008

(nouzový hint: setsebool -P httpd_can_network_connect 1)

SHARE IT:

Leave a Reply