Pokud máte problém s hláškou error Warning: simplexml_load_file failed to open stream.

tedy php funkce simplexml_load_file nenačítá vzdálený soubor na http adrese tak je možné, že selinux blokuje načítání z nestadardního portu.

Jak povolit nestandarní port? Takto:

semanage port -a -t http_port_t -p tcp 29008

(nouzový hint: setsebool -P httpd_can_network_connect 1)

SHARE IT:

Related Posts

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>