Have issue with phpmyadmin blank page and in log 500 error?

Have issue with phpmyadmin blank page and in log 500 error? Simple and quick fix: install php mbstring! (on centos try: yum install php-mbstring ) and restart httpd service!

Continue reading →

Jak povolit přístup na web konkrétní ip adrese?

Pokud máte apache tak stačí do souboru .htaccess vložít následující kód: order deny,allow deny from all allow from aaa.bbb.ccc.ddd allow from eee.fff.ggg.hhh za aaa.bbb.ccc.ddd a eee.fff.ggg.hhh se vloží ip adresa ze které je pocvolen přístup. Adres může být pod sebou hafo a pokud napíšete...

Continue reading →