Pokud máte apache tak stačí do souboru .htaccess vložít následující kód:

order deny,allow
deny from all
allow from aaa.bbb.ccc.ddd
allow from eee.fff.ggg.hhh

za aaa.bbb.ccc.ddd a eee.fff.ggg.hhh se vloží ip adresa ze které je pocvolen přístup. Adres může být pod sebou hafo a pokud napíšete např:

allow from aaa.bbb.ccc tak povilíte celý C rozsah. Tedy 254 ip adres.

SHARE IT:

Related Posts

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>