Jak povolit přístup na web konkrétní ip adrese?

Pokud máte apache tak stačí do souboru .htaccess vložít následující kód:

order deny,allow
deny from all
allow from aaa.bbb.ccc.ddd
allow from eee.fff.ggg.hhh

za aaa.bbb.ccc.ddd a eee.fff.ggg.hhh se vloží ip adresa ze které je pocvolen přístup. Adres může být pod sebou hafo a pokud napíšete např:

allow from aaa.bbb.ccc tak povilíte celý C rozsah. Tedy 254 ip adres.

SHARE IT:

Leave a Reply