co je to fotosyntéza

Co je to fotosyntéza

Fotosyntéza (odvozeno z řeckých slov „fótos“ = světlo a „synthesis“ = skládání). Jedná se o biologický proces, který typicky probíhá v rostlinách. Dochází při něm díky dopadajícímu světelnému záření (viditelné i neviditelné světlo) k tvorbě organických sloučenin cukrů z jednoduchých anorganických látek (voda , oxid uhličitý). Díky fotosyntéze je možný život na Zemi, tak jak ho známe.

Fotosyntéza je velmi složitý mnohofázový děj.  Probíhá v chloroplastech zelených rostlin. Průběh fotosyntézy se dá rozdělit do dvou fází.

Fáze 1.:  Barevné pigmenty chloroplastů pohlcují světlo, tím získávají energii pro běh dalších chemických reakcí. Dále dochází k rozkladu vody a uvolnění kyslíku.

Fáze 2: Díky nahromaděné energii není v druhé fázi již světlo zapotřebí, spotřebovává se energie z první fáze. V této fázi dochází molekulárnímu navázání oxidu uhličitého do molekul cukrů. Cukry dále slouží jako zásobárna a zdroj energie nebo případně jako stavební složky pro tvorbu složitějších organických molekul  (polysacharidů, glykosidů, ..)

Pro zajímavost jen připomínám, že v porovnání se vzdálenostmi ve vesmíru,  je oblast ve které je fotosyntéza možná vymezená jen na malou vrstvičku.
Porovnání:

vzdálenost Slunce od nejbližší hvězdy (α Centauri C):  39 735 000 000 000 km
vzdálenost Země od Slunce : 149 600 000 km
vzdálenost Země od Měsíce:  380 000 km
vzdálenost Prahy od Brna: 200 km
tlouštka vrstvy ve které probíhá fotosyntéza v celém známém vesmíru: 10 km

Chraňme si těch 10km !!!

SHARE IT:

Leave a Reply