Globální oteplování – klimatické změny aneb „Globálně se otepluje, připravte si kožichy!“

S globálním oteplováním a nebo chcete-li „klimatickými změnami“ je to těžké. Kromě toho, že nestačí sledovat jeden konkrétní rok, tak nestačí sledovat ani jedno desetiletí , dokonce ani jedno izolované století. Protože periody střídání dob ledových jsou v mnohem větších intervalech, než je pár desítek let, na jejichž základě činí tito pavědci své závěry. Klimatologie se i na základě úniků dokumentů z klimatologických pracovišt (wikileaks) ukazuje být ještě větší pavědou, než politologie, a to je co říct!

Současné ohřívání je pravděpodobně součástí přirozeného cyklu ohřívání a ochlazování ovzduší, stopovatelného téměř milión let zpět. Existují podklady pro středověké oteplení, okolo roku 1000-1100 n. l., kdy Vikingové osídlili Grónsko kde pěstovali obilí, a Malou dobu ledovou asi od roku 1400 do 1850 n.l., jež Evropě přinesla třeskuté zimy a chladná léta s výpadky sklizní, hladomory, nakažlivé choroby a všeobecnou bídu.

Proto je nutno se ke všem zprávám o klimatu stavme s nedůvěrou a ptejme se: „V čím žoldu pracujete co holoto?“ 🙂

SHARE IT:

Leave a Reply