Total Commander – klávesové zkratky

Následuje soupis, ze kterého si určitě vyberete 🙂

Nápověda  —  F1
Znovunačtení/refresh okna  —  F2
Editace souboru  —  F4
Kopírování souborů/adresářů  —  F5
Přejmenování/přesun souborů/adresářů  —  F6
Vytvoření adresáře  —  F7
Mazání —  F8
Aktivace menu pro zdrojové okno (Levý nebo Pravý panel)  —  F9
Aktivace levého menu nebo opuštění menu  —  F10
Výběr jednotky v levém panelu  —  ALT+F1
Výběr jednotky v pravém panelu  —  ALT+F2
Použití externího prohlížeče   — ALT+F3
Konec TC  — ALT+F4
Komprimace vybraných souborů  —  ALT+F5
Dekomprimace všech souborů z archivu, na kterém je kurzor  — ALT+F6
Hledání   — ALT+F7
Historie příkazového řádku  —  ALT+F8
Test integrity archívu  —  ALT+SHIFT+F9
Otevření okna s adresářovým stromem  —  ALT+F10
Otevření předchozího/dalšího adresáře v seznamu navštívených adresářů  — ALT+vlevo/vpravo
otevřít seznam dosud navštívených adresářů  —  ALT+dolů
Kopírování souborů (s přejmenováním) do téhož adresáře  —  SHIFT+F5
Vytvoření zástupců souborů v cílovém adresáři  —  CTRL+SHIFT+F5
Přejmenování souborů do téhož adresáře (bez přesunu)  —  SHIFT+F6
Minimalizace  —  SHIFT+ESC
Rozšíření výběru  —  NUM +
Zúžení výběru  —  NUM –
Obrácení výběru  —  NUM *
Výběr všeho  —  CTRL+NUM +
Zrušení výběru všeho  —  CTRL+NUM –
Přechod do nadřazeného adresáře  —  BACKSPACE/ CTRL+PgUp
Otevření adresáře/archívu (také samorozbalovacího archívu)  —  CTRL+PgDn
Přenesení adresáře do jiného okna  —  CTRL+vlevo/vpravo
„Stručné“ zobrazení souborů (jen názvy souborů)  —  CTRL+F1
„Plné“ zobrazení souborů (všechny detaily) —   CTRL+F2
Třídění podle názvu  —  CTRL+F3
Třídění podle přípony  —  CTRL+F4
třídění podle data/času  —  CTRL+F5
Třídění podle velikosti  —  CTRL+F6
Netříděno  —  CTRL+F7
Zobrazit adresářový strom  —  CTRL+F8
Zobrazení všech souborů    CTRL+F10
Zobrazení jen spustitelných souborů — CTRL+F11
Zobrazení uživatelem definovaných souborů  — CTRL+F12
Přepínání mezi levým a pravým panelem   —  TAB
Přesměrování na příkazový řádek, kurzor skočí na příkazový řádek  —  Písmeno
Výběr souboru nebo adresáře  —  INSERT/MEZERNÍK
Změna adresáře / spuštění programu / spuštění asociovaného programu / vykonání příkazu z příkazovéh řádku, pokud není prázdný / otevření archívu jako adresáře.
Pokud zdrojový adresář zobrazuje obsah archívu, je podána další informace o archívu.  —  ENTER
1. Spustí příkazový řádek / program pod kurzorem s přepínačem /c a nechá okno programu otevřené Funguje jen tehdy, je-li v adresáři Windows soubor NOCLOSE.PIF!
2. Se ZIP soubory: Využití alternativní volby (jak je zvolena v konfiguraci pakovače): Přistupovat k archívům jako k adresářům <-> spuštění asociovaného programu (např. WinZIPu).    SHIFT+ENTER
Pokud kurzor stojí na adresáři, bude spočítán obsah všech podadresářů aktuálního adresáře. Velikosti adresářů jsou pak zobrazeny v „plném“ zobrazení souborů místo řetězce „DIR“  —  ALT+SHIFT+ENTER
Otevření adresářového menu („záložky“)  —  CTRL+D
Připojení k FTP serveru   —  CTRL+F
Odpojení od FTP serveru  —  CTRL+SHIFT+F
Nové připojení FTP (Zadejte URL nebo hostitelskou adresu)  —  CTRL+N
Přepnutí do cílového adresáře  —  CTRL+I
Zkopírování aktuální cesty do příkazového řádku  —  CTRL+P
Místo seznamu souborů zobrazí panel rychlého zobrazení  —  CTRL+Q
Znovunačtení zdrojového adresáře  —  CTRL+R
Záměna panelů  —  CTRL+U
Kopírování souborů do schránky (32 bitů)   — CTRL+C
Vyjmutí souborů do schránky (32 bitů)   — CTRL+X
Vložení ze schránky do aktuálního adresáře (32 bitů)  —  CTRL+V
Rychlé hledání názvu (začínajícího zadanými písmeny) v aktuálním adresáři (máte-li nastaveno rychlé hledání jen podle počítečního písmene, stačí místo CTRL+ALT+písmeno stisknout pouze počáteční písmeno.    CTRL+ALT+písmeno

Spočítá a ukáže velikosti všech adresářů v aktuálním okně   –     ALT+SHIFT+ENTER

V jedné operaci vytvoří a otevře nový soubor  SHIFT + F4

Zobrazí soubory ze všech složek v jednom výpisu –  Ctrl + B

Rychlý náhled na soubor ve druhém panelu  Ctrl + Q

Vloží do příkazové řádky cestu k souboru  Ctrl + Shift + Enter

Rozbalí archivní soubor do druhého panelu  Alt + F9

Vytvoří nový panel (zavřít jej můžete přes Ctrl + W). Kombinace Ctrl + šipka nahoru otevře nový panel se složkou, na které je kurzor.  CTRL + T

Porovná seznamy souborů v panelech a označí rozdíl   Shift + F2

Historie procházených adresářů zpět/vpřed  Alt + kurzorová šipka vpravo/vlevo

Rychlý výběr z oblíbených složek nebo přidání aktuální složky mezi oblíbené Ctrl + D


SHARE IT:

Leave a Reply