Installing PHP 5.2.x on RedHat ES5, CentOS 5,

To install PHP 5.2.5 (Highest in repository at this time) you can make use of a RPM repository maintained by Remi. He has a repository for each distro, but to save you translating for the ES5 one I’ll give you the commands here.

Spusťte následující příkazy:

wget http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
wget http://rpms.famillecollet.com/el5.i386/remi-release-5-8.el5.remi.noarch.rpm
rpm -Uvh remi-release-5*.rpm epel-release-5*.rpm

Nyní máte  Remi zdroj ve vašem systému, nicméně to není ve výchozím nastavení povoleno. Nejspíše si nepřejete, aby všechny vaše balíčky instalované přes yum byly stahovány z tohoto repozitáře. Proto aby jste stáhli a aktualizovali jen konkrétní balíček php , spusťte následující:

yum --enablerepo=remi update php

Po instalaci spusťte

# php -v
Vysledkem by mělo být:
PHP 5.3.2 (cli) (built: Apr 27 2010 20:34:18)
Copyright (c) 1997-2010 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies

Je pravděpodobné, že budete muset aktualizovat i knihovnu php-mysql ! Pozor na nekompatibilitu s mysql. (Ověřte!)
SHARE IT:

Related Posts

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>