jak na update php 5.1.6 na 5.2.6 na centos

Installing PHP 5.2.x on RedHat ES5, CentOS 5,

To install PHP 5.2.5 (Highest in repository at this time) you can make use of a RPM repository maintained by Remi. He has a repository for each distro, but to save you translating for the ES5 one I’ll give you the commands here.

Spusťte následující příkazy:

wget http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
wget http://rpms.famillecollet.com/el5.i386/remi-release-5-8.el5.remi.noarch.rpm
rpm -Uvh remi-release-5*.rpm epel-release-5*.rpm

Nyní máte  Remi zdroj ve vašem systému, nicméně to není ve výchozím nastavení povoleno. Nejspíše si nepřejete, aby všechny vaše balíčky instalované přes yum byly stahovány z tohoto repozitáře. Proto aby jste stáhli a aktualizovali jen konkrétní balíček php , spusťte následující:

yum --enablerepo=remi update php

Po instalaci spusťte

# php -v
Vysledkem by mělo být:
PHP 5.3.2 (cli) (built: Apr 27 2010 20:34:18)
Copyright (c) 1997-2010 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies

Je pravděpodobné, že budete muset aktualizovat i knihovnu php-mysql ! Pozor na nekompatibilitu s mysql. (Ověřte!)
SHARE IT:

Leave a Reply