náhodně zachyceno v bečvaříkově prostoru

„Dobré odpoledne, copak to tam kutíte?“

„Ionizační chemomorfní galvanizátor.“

„eee?“

„Ionizační chemomorfní galvanizátor.“

„Jo aha, už vím. Přece Ionizační chemomorfní galvanizátor. A jestlipak je perhumidní?“

„Jen vertodorzálně.“ „A co kvocient stimulace?“ „Aproximativní.“ „Takže s kumulativním potenciálem.“ „Jistě. Ale liposikční regrese anihilátorové katody je čistě explicitní.“ „To zní ovšem značně perfidně.“ „To ano, jenže postpenitenciární recidiva statického objektu nehrozí.“ „To je dobře, ale má to taky odpovídající klupózní reflex?“ „Jo.“ „A je to polymorfní?“ „Jo.“ „Luminokinetické?“ „Jo.“ „Fluorescenční?“ „Jo.“ „A je to taky k něčemu dobrý?“ „Asi ne.

SHARE IT:

Leave a Reply