Návod na PJ 6301

Příklad kalibrace převodníku TC-K na proudovou smyčku 4-20mA

 

Požadavkem je automatické provedení kalibrace se záznamem naměřených hodnot. Postup byl tento:

1 – Naprogramujeme generování.

  • Nastavíme parametry generovaného termočlánku OUT / FCT / TC /  RJ na ON a TYPE na K.
  • Nastavíme generované kroky 0 až 1000°C po 100°C v OUT / STO  s těmito hodnotami:

val       0          100      200      300      400      500      600      700      800      900      1000

No       0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10   

  • Pro vykonání jsem zvolil SYNT – syntézu. Nastavíme dobu kroku 10 sec. v OUT / SPEC / SYNT / PROG :

M1 = 00           počáteční paměťová buňka prováděného kroku programu zde 00 znamená od 0°C (např.: 04  začne provádění syntézy tj. od 400°C)

M2 = 10          poslední paměťová buňka zde 10 (na ní se program zastaví)

T =10              trvání mezi kroky znamená 10 sec.

N =1                počet opakování je 1 (stačí jeden cyklus)

SHARE IT:

Leave a Reply