Je auto na vodík lepší než auto na baterky?

Často skloňované téma. Zkusme si rozepsat jak to je. - vodík se povětšinou vyrábí rozkladem metanu. Počkat auta co jezdí na metan tu už máme. Jsou to auta na zemní plyn - vodík lze vyrábět rozkladem vody v elektrolyzérech. V těch...

Continue reading →

Prostorové víko

    Rotační pohyb tělesa: Prostorové víko Dáno : l, b, h, cPoklop o šířce b a délce 2l je zvedán pomocí lana konstantní rychlostí c. Lano je zavěšeno na kladce ve výšce h. Průměr kladky zanedbáme. Určete :j(t), w(t), e(t) Vypočtěte úhlovou dráhu j(t), úhlovou rychlost w(t), úhlové zrychlení e(t)...

Continue reading →

Přímočarý pohyb bodu – parašutista

    Přímočarý pohyb bodu: Seskok parašutisty v odporujícím prostředí Dáno :  xo , xd , k1 , k2 , g   , v1(t = 0) = 0 Z letadla letícího ve výšce xd seskočí parašutista. a) v intervalu xÎ <0 ; xo> parašutista letí rychlostí v1(x) volným pádem, kde na něj působí odpor vzduchu. Součinitel odporu vzduchu při zavřeném padáku je k1 . b) ve...

Continue reading →

Obecný rovinný pohyb – eliptický pohyb – grafické řešení

    Obecný rovinný pohyb - grafické řešení :  Eliptický pohyb - základní rozklad Dáno: kA , kB , vA, aA, těleso AB Jsou dány vodící křivky kA a kB bodů tělesa A a B. V  bodě A je dána rychlost vA a zrychlení aA. Určit: vB, aB (rychlost a zrychlení  bodu...

Continue reading →

Internetová mechanika – valení tělesa

 Internetová mechanika - valení tělesa Obecný rovinný pohyb - početní řešení:  Cykloidní pohyb Dáno : r , l , aA , vA(t=0)=0 , (t=0)=0 Jsou dány rozměry valícího se tělesa, zrychlení bodu A a čas, pro který určujeme...

Continue reading →

Obecný rovinný pohyb

 Obecný rovinný pohyb Kinematická geometrie ORP tělesa: Bobillierova konstrukce pro cykloidní pohyb Dáno:  l , r , j ...

Continue reading →

Proč je eletromobil lepší než auto na benzín, plyn, naftu, vodík

Hlavní výhoda proti vodíku je, že eletřina do Tesla aut je v Tesla síti dobíjecích stanic zdarma. V USA se už dá přejet z pobřeží na pobřeží a jsou jich tam stovky. V Evropě jich jsou sice jen desítky,...

Continue reading →

Srovnání technických možností dobývání vesmíru Ruska a USA

Protože se při každém úspěchu či neúspěchu vyrojí v diskuzích spousta trollů co tomu nerozumí a jsou líní hledat, tak zde sepíšu tabulku aktuálních možností obou kosmických velmocí  při dobývání vesmíru  s výhledem cca 5 let dopředu. maximální náklad na orbitu...

Continue reading →